“ประชาชาติ”ประณามเหตุรุนแรงที่ศรีลังกา

พรรคประชาชาติประณามเหตุรุนแรงที่ศรีลังกา พร้อมเรียกร้องให้ทุกฝ่ายประณามการก่อการร้าย และร่วมสร้างบรรยากาศสันติภาพให้เกิดขึ้นในสังคมโลก

นายวันมูหะมัดนอร์ มะทา หัวหน้าพรรคประชาชาติ เป็นประธานในการประชุม ครั้งที่ 5/2562 โดยมีคณะกรรมการบริหารพรรคเข้าร่วมประชุม เพื่อสรุปผลการดำเนินงานการเลือกตั้ง
ของแต่ละภาคในช่วงที่ผ่านมา ซึ่งการดำเนินการเป็นอย่างเรียบร้อย โดยวาระพิเศษ ในที่ประชุมของพรรคประชาชาติ ได้มีการแสดงความห่วงใยต่อเหตุการณ์ความรุนแรงที่เกิดขึ้นหลายจุดในประเทศศรีลังกาเมื่อวานนี้ โดยได้เกิดเหตุระเบิดขึ้น 8 ครั้ง ที่โรงแรมและโบสถ์ของคริสตศาสนิกชน รวมทั้งเหตุระเบิดพลีชีพด้วย เป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิตเกือบ 300 คน และบาดเจ็บกว่า 500 คน ตามที่ได้มีการนำเสนอข่าวผ่านสื่อ ในจำนวนนี้มีชาวต่างชาติเสียชีวิตและบาดเจ็บด้วยจำนวนมาก

นายวันมูหะมัดนอร์ กล่าวในที่ประชุมว่า รู้สึกห่วงใยต่อสถานการณ์ในประเทศศรีลังกา ซึ่งถือว่าเป็นเหตุการณ์ครั้งเลวร้ายครั้งหนึ่งของประเทศ ในฐานะที่พรรคประชาชาติเป็นพรรคการเมือง
ที่มุ่งสร้างความผาสุกให้สังคมด้วยนโยบายพหุวัฒนธรรม ส่งเสริมให้ผู้คนมีความเคารพและให้เกียรติในความเป็นมนุษย์และความแตกต่างหลากหลายทางชาติพันธุ์ ภาษา และวัฒนธรรม
และส่งเสริมสิทธิเสรีภาพและความเท่าเทียมของมนุษย์ พรรคประชาชาติขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อชาวศรีลังกาและครอบครัวของผู้สูญเสียจากเหตุการณ์ในครั้งนี้ ขอให้กำลังใจ
แก่รัฐบาลศรีลังกาและครอบครัวของผู้สูญเสีย ขอประณามผู้ก่อเหตุที่กระทำต่อประชาชนผู้บริสุทธิ์ ซึ่งก่อเหตุในศาสนสถานในขณะที่ศาสนิกชนกำลังอยู่ในระหว่างการปฏิบัติศาสนกิจ
ซึ่งเป็นการกระทำที่โหดร้ายอย่างยิ่ง และขัดต่อหลักศาสนา ละเมิดศักดิ์ศรี และไม่เคารพต่อสิทธิในความเป็นมนุษย์ พรรคประชาชาติขอเรียกร้องให้ทุกฝ่ายร่วมกันประณามการก่อการร้าย
ซึ่งเป็นภัยคุกคามต่อโลก พร้อมทั้งร่วมสร้างบรรยากาศสันติภาพ ส่งเสริมให้มนุษย์ต่างวัฒนธรรมได้เรียนรู้ซึ่งกันและกัน สร้างความรักความสามัคคีและสันติภาพให้เกิดขึ้นในสังคมโลก

 

 

ข่าวน่าสนใจ

Close