“ภูมิธรรม”ยันพท.ควรได้จัดตั้งรบ.พร้อมทำงานเต็มที่

"ภูมิธรรม" ยืนยัน พรรคเพื่อไทยได้รับความไว้วางใจจากประชาชน ควรได้จัดตั้งรัฐบาล พร้อมทำงานอย่างเต็มที่ มองแนวคิดตั้งรัฐบาลแห่งชาติยังไม่เหมาะสม

นายภูมิธรรม เวชยชัย เลขาธิการพรรคเพื่อไทย เปิดเผยหลังการประชุมใหญ่สามัญประจำปีว่า นอกจากวาระการประชุมเพื่อรับรองงบดุลและกิจกรรมการทางการเมืองที่ผ่านมา ยังมีการหารือถึงสถานการณ์การเมืองหลังการเลือกตั้ง โดยมั่นใจว่า พรรคเพื่อไทยเป็นพรรคที่ได้รับความไว้วางใจจากประชาชนเนื่องจากได้ที่นั่งส.ส. ในสภามากเป็นอันดับหนึ่งและยืนยันว่าจะทำงานอย่างเต็มที่และรักษาประเพณีการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และยืนยันว่าพรรคเพื่อไทยเป็นพรรคที่ได้เสียงมากที่สุด ควรจะได้จัดตั้งรัฐบาลเข้ามาบริหารประเทศ แต่พรรคการเมืองฝ่ายรัฐบาลก็พยายามฝ่าฝืนความรู้สึกและประเพณีการปกครองเพราะที่ผ่านมาไม่เคยมีพรรคที่ได้อันดับ 2 และ 3 มาแย่งชิงจัดตั้งรัฐบาลส่วนการอ้างเรื่องคะแนน Popular vote ก็เป็นเหตุที่เลื่อนลอย ข้อที่ว่า กติการัฐธรรมนูญออกแบบมาให้ได้รัฐบาลที่เป็นปัญหาไม่มีประสิทธิภาพ ซึ่งจะกระทบต่อความเชื่อมั่นและการแก้ไขปัญหาของประชาชน รวมถึงมีความห่วงใยเกี่ยวกับปัญหาเศรษฐกิจที่รุนแรงขึ้น ระบบการเมืองไทยไม่มีความชัดเจนก็จะเป็นปัญหาในอนาคต

ที่ประชุมพรรคมีข้อสรุปให้สมาชิกและกรรมการบริหารพรรคชุดต่างๆ รวมถึงคณะทำงานเศรษฐกิจทำหน้าที่ต่อไป เพื่อเตรียมพร้อมแก้ไขปัญหาต่างๆ ทันทีเมื่อได้จัดตั้งรัฐบาล แต่หากไม่ประสบความสำเร็จในการจัดตั้งรัฐบาล ก็ยังคงทำหน้าที่แก้ไขปัญหาของประชาชนในบทบาทของพรรคการเมือง และให้สมาชิกลงพื้นที่รับฟังความเห็นประชาชน เพื่อประมวลรับฟังปัญหาแก้ไขกติกาและรัฐธรรมนูญ รวมถึงจัดตั้งกรรมการสาขาพรรคทุกเขตเลือกตั้งเพื่อรองรับสถานการณ์การเมืองที่อาจพลิกผัน

ทั้งนี้”นายภูมิธรรม” ยังกล่าวถึงกระแสข่าวปรับตัวหัวหน้าพรรคและการเป็นผู้นำฝ่ายค้าน ว่า พรรคเพื่อไทยยืนยันว่ามีสิทธิอันชอบธรรมที่จะจัดตั้งรัฐบาล แต่กระบวนการขณะนี้ยังไม่มีความชัดเจน และ 250 ส.ว. ก็ยังไม่มีความชัดเจน แต่ฝ่ายที่จัดตั้งรัฐบาลควรจะเป็นไปตามเจตนารมณ์ของประชาชน ซึ่งพรรคเพื่อไทยพร้อมทำหน้าที่ทุกสถานการณ์ แต่ยังไม่คิดไกลไปถึงการเปลี่ยนตัวหัวหน้าพรรค เนื่องจากผลการเลือกตั้งยังไม่ชัดเจนและมั่นใจว่า 7 พรรคการเมือง ที่ร่วมกันลงสัตยาบันในระดับผู้นำพรรคและกรรมการบริหารพรรคยังจับมือกันแข็งแรง หากมีฝ่ายใดฝืนแย่งชิงอำนาจด้วยวิธีการวิธีนอกระบบ ซื้องูเห่า งูเขียว งูจงอาง ก็จะเป็นวิธีการไม่สง่างาม และจะมีผลต่อการตัดสินใจในวันข้างหน้า ซึ่งเป็นความรันทดของระบอบประชาธิปไตยไทย การกระทำเพื่อแย่งชิงอำนาจไม่ได้สร้างความเชื่อมั่นให้กับระบบ

ส่วนกระแสข่าวการจัดตั้งรัฐบาลแห่งชาติ นายภูมิธรรม เชื่อว่าประชาธิปไตยมีทางออก วันนี้ต้องให้กระบวนการประชาธิปไตยได้ทำงาน เพราะการเสนอรัฐบาลแห่งชาติขณะนี้เป็นวิธีการที่ยังไม่เหมาะสมหรือสมบูรณ์เพียงพอ เชื่อว่ากลไกระบบปกติทำงานได้ ถ้าผู้มีอำนาจปล่อยวางและไม่ใช้ความทะยานอยากในการได้มาซึ่งอำนาจ

ขณะที่ส่วนการเลือกตั้งซ่อมวันนี้นั้น เป็นการเลือกตั้งที่ไม่ได้ส่งผลอะไรมากนัก นอกจากแสดงให้เห็นว่าการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมามีความบกพร่องเกิดขึ้น ซึ่งการแก้ปัญหาที่แท้จริงควรจะทำกระบวนการให้เกิดความสบายใจกับทุกฝ่าย หน่วยไหนมีปัญหาก็ควรเปิดเผยคะแนนดิบและเอามานับใหม่

 

 

 

Tags

ข่าวน่าสนใจ

Close