กกต.โต้เรืองไกรยันแบ่งเขต-จำนวนส.ส.ยึดกม.-ปัดดองสอบหุ้นธนาธร

กกต. โต้ "เรืองไกร" ยันแบ่งเขตกำหนด จำนวน ส.ส.แต่ละจังหวัดตามกฏหมาย อย่างเคร่งครัด ปัดดองเรื่องสอบหุ้น"ธนาธร"

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง(กกต.) ขอชี้แจงกรณีที่ปรากฎข่าวทางเว็บไซต์หนังสือพิมพ์คมชัดลึก รายงานบทสัมภาษณ์นายเรืองไกร ลีกิจวัฒนะ กล่าวถึงปัญหาเกี่ยวกับการใช้อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการการเลือกตั้ง ตามมาตรา 12 ของพรป.ว่าด้วยกกต. โดยการออกประกาศ กกต. เรื่อง จำนวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร(ส.ส.)แบบแบ่งเขตเลือกตั้งที่แต่ละจังหวัดพึงมี ว่าการที่ กกต.ใช้จำนวนราษฎร ซึ่งไม่ได้มีสัญชาติไทยมาคิดคำนวณหาจำนวนส.ส.แบบแบ่งเขตเลือกตั้งที่แต่ละจังหวัดจะพึงมี อาจขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ มาตรา 86 ประกอบมาตรา 85 หรือไม่ และอาจเป็นการกระทำที่ไม่สอดคล้องกับมาตรา 77 ที่ห้ามไม่ให้ผู้ใดซึ่งไม่มีสัญชาติไทยเข้ามามีส่วนช่วยเหลือในการหาเสียงเลือกตั้ง หรือกระทำการใดๆ อันเป็นคุณเป็นโทษกับผู้สมัครพรรคการเมืองใด นั้น ว่าการคำนวณหาจำนวนส.ส.แบบแบ่งเขตเลือกตั้งที่แต่ละจังหวัดจะพึงมีนั้น สำนักงานได้ดำเนินการให้เป็นไปตามมาตรา 86 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 กำหนดให้ใช้จํานวนราษฎรทั้งประเทศตามหลักฐานทะเบียนราษฎรที่ประกาศในปีสุดท้ายก่อนปีที่มีการเลือกตั้ง เฉลี่ยด้วยจํานวนส.ส.350 คน จํานวนที่ได้รับให้ถือว่า เป็นจํานวนราษฎรต่อสมาชิกหนึ่งคน อย่างเคร่งครัด โดยกฎหมายไม่ได้บัญญัติให้นำหลักเกณฑ์ตามที่นายเรืองไกร นำมากล่าว อ้างตามที่ปรากฎเป็นข่าวแต่อย่างใด ดังนั้น เนื้อความตามที่ปรากฎในหนังสือพิมพ์คมชัดลึกเป็นความเท็จทั้งสิ้น

 

กกต.ปัดดองเรื่องสอบหุ้น”ธนาธร”

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ขอชี้แจงกรณีปรากฎข่าวทางเว็บไซต์หนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจว่า การดำเนินการตรวจสอบ การถือครองหุ้นสื่อมวลชนของนายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ หัวหน้าพรรคอนาคตใหม่ ของสำนักงาน กกต.ดำเนินการเป็นไปด้วยความล่าช้า โดยกล่าวหาว่ามีการดองเรื่อง ควรเร่งพิจารณาเรื่องนี้ให้เสร็จสิ้นโดยเร็ว นั้น ว่า สำนักงาน กกต. ไม่ได้นิ่งนอนใจ โดยได้ดำเนินการตรวจสอบ สืบสวน หรือไต่สวน สอบหาข้อเท็จจริงให้เป็นไปตามขั้นตอนของกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง สำนักงาน กกต. ต้องเปิดโอกาสให้ผู้ที่เกี่ยวข้องได้ทำการชี้แจงแสดงพยานหลักฐานเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องในเรื่องนี้ ในขณะนี้สำนักงาน กกต. ได้รวบรวมข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานเพื่อสั่งให้คณะกรรมการสืบสวนหรือไต่สวนดำเนินการตามระเบียบอำนาจหน้าที่

ดังนั้นสำนักงานกกต.จะดำเนินการตรวจสอบการถือครองหุ้นของนายธนาธร ให้เสร็จสิ้นโดยเร็ว และจะแจ้งให้สาธารณชนทราบในเร็วๆนี้

Tags

ข่าวน่าสนใจ

Close