ภูมิธรรม”ถามกกต.ปมสูตรคำนวณส.ส.

"ภูมิธรรม" ถาม กกต. ปมสูตรคำนวณ ส.ส.ปาร์ตี้ลิสต์ ทั้งที่ รธน. ระบุสูตรชัดเจน หรือมีนัยยะซ่อนเร้น

นายภูมิธรรม เวชยชัย เลขาธิการพรรคเพื่อไทย โพสต์เฟซบุ๊ก Phumtham Wechayachai โดยระบุตอนหนึ่งว่า สถานการณ์การเมืองในสังคมไทย กำลังอยู่บนเส้นทางที่ถูกทำให้เข้าใจว่าเรากำลังจะก้าวไปสู่ทางตันในขณะที่การเลือกตั้ง ที่ประชาชนผู้เป็นเจ้าของอำนาจอธิปไตย ได้ฝากความหวังและแสดงออกเพื่อสะท้อนเจตนารมณ์ของตนกลับไม่สามารถให้คำตอบที่ชัดเจนได้ เพราะการเลือกตั้งยังไม่แล้วเสร็จ จนถึงวันนี้ลุล่วงมากว่า 3 สัปดาห์ คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ยังไม่สามารถสรุปวิธีคำนวณ ส.ส.ระบบบัญชีรายชื่อได้ ทั้งๆ ที่ กฎหมายรัฐธรรมนูญมาตรา 91 และ พ.ร.ป.เลือกตั้ง มาตรา 128 ได้ตราไว้เป็นลายลักษณ์อักษรชัดเจน ถึงวิธีการคำนวณจำนวน ส.ส. ระบบบัญชีรายชื่อ

อย่างไรก็ตาม หากพิจารณาด้วยดุลยพินิจ จะเห็นว่าทุกขั้นตอนที่เกิดขึ้นตั้งแต่ กติกาของรัฐธรรมนูญ และกระบวนการเลือกตั้ง ล้วนจงใจ ออกแบบมาให้เกิดความยุ่งยาก และมีปัญหามาตั้งแต่ต้นทาง นำมาสู่ปัญหาที่ไม่รู้จบ ความจงใจในการเบียดขับพรรคการเมืองที่ไม่ใช่พวกพ้องตน การละเลยเมินเฉยในการรับฟังเสียงและเหตุผลของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งพรรคการเมือง นักวิชาการ สถาบันการศึกษา องค์กรเคลื่อนไหวเพื่อประชาธิปไตยต่าง ๆ กำลังส่งสัญญาณที่ชวนให้เกิดความคลางแคลงใจว่า กกต. มีเป้าหมายหรือนัยยะซ่อนเร้นอย่างใดหรือไม่ และผลกระทบที่จะตามมาต่อประเทศจะเสียโอกาสทางเศรษฐกิจ สังคมไปอีกยาวนานเพียงใด

ทั้งนี้ เมื่อหลายฝ่ายส่งสารเกี่ยวกับ วาทกรรม “รัฐบาลแห่งชาติ” เพื่อหวังว่าจะเป็นแนวทางแก้ปัญหาของ “ทางตัน” นี้ ส่วนตัวอยากให้ทุกฝ่ายพิจารณาเรื่องนี้อย่างรอบคอบเพราะการเดินทางบนเส้นทางประชาธิปไตย แม้จะพบปัญหาอุปสรรคใด ๆ ก็ยังมีทางออกเสมอ

ส่วนตัวจึงไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง ที่มีความพยายามจะทำให้เกิด ทางตัน ทั้งปวง และพยายามจะเสนอทางออกเรื่อง “รัฐบาลแห่งชาติ” โดยคิดว่าจะให้สังคมยอมรับเป็นทางเลือกที่จำเป็นของสังคมไมย ทั้งที่ยังไม่ได้เห็นความพยายามใด ๆ ที่จะทำให้ทางออกเกิดขึ้นตามเงื่อนไขและกลไกประชาธิปไตย กกต. และผู้มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวข้องทั้งปวงต้องทำงานอย่างโปร่งใส ยึดถือความถูกต้องและผลประโยชน์ของสังคมส่วนรวมเป็นที่ตั้ง รีบประกาศผลการเลือกตั้ง อย่างตรงไปตรงมา

ส่วนตัวจึงไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง ที่มีความพยายามจะทำให้เกิด ทางตัน ทั้งปวง และพยายามจะเสนอทางออกเรื่อง “รัฐบาลแห่งชาติ” โดยคิดว่าจะให้สังคมยอมรับเป็นทางเลือกที่จำเป็นของสังคมไมย ทั้งที่ยังไม่ได้เห็นความพยายามใด ๆ ที่จะทำให้ทางออกเกิดขึ้นตามเงื่อนไขและกลไกประชาธิปไตย กกต. และผู้มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวข้องทั้งปวงต้องทำงานอย่างโปร่งใส ยึดถือความถูกต้องและผลประโยชน์ของสังคมส่วนรวมเป็นที่ตั้ง รีบประกาศผลการเลือกตั้ง อย่างตรงไปตรงมา และเที่ยงธรรม โดยเร็ว ประเทศไทยยังมีทางออก และระบอบประชาธิปไตย ยังเป็นความหวังที่สร้างทางออกร่วมกันอย่างเป็นจริง

Tags

ข่าวน่าสนใจ

Close