เพื่อไทยแนะส.ว.งดออกเสียงเลือกนายกฯ

เพื่อไทย แนะ ส.ว. งดออกเสียงเลือกนายกฯ เป็นทางออกของประเทศ ย้ำให้พรรคที่ได้ ส.ส. มากสุดตั้งรัฐบาลก่อน

นายชวลิต วิชยสุทธิ์ ว่าที่ ส.ส.นครพนม พรรคเพื่อไทย กล่าวว่า การแก้ไขปัญหาสำคัญของประเทศ ทุกภาคส่วนควรฟังเสียงประชาชนซึ่งสะท้อนจากการเลือกตั้ง เมื่อวันที่ 24 มี.ค. ที่ผ่านมา ให้พรรคที่ได้จำนวน ส.ส. มากที่สุดเป็นผู้จัดตั้งรัฐบาลก่อน ตามประเพณีทางการเมืองที่เคยปฏิบัติมา นอกจากนี้ ส.ว. มีหน้าที่หลัก คือกลั่นกรองกฎหมายที่ผ่านการพิจารณาจากสภาผู้แทนราษฎร จึงควรทำงานตามหน้าที่หลักที่บัญญัติไว้ในกฎหมายรัฐธรรมนูญ

นายชวลิต กล่าวอีกว่า สำหรับบทเฉพาะกาลของกฎหมายรัฐธรรมนูญที่ให้อำนาจ ส.ว. เลือกนายกฯ ได้นั้น เป็นที่ทราบกันดีว่าผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นนายกฯ จากพรรคการเมืองหนึ่งมิได้เป็นกลางทางการเมือง แต่มีส่วนได้ส่วนเสีย มีประโยชน์ทับซ้อน เปรียบได้กับเป็นทั้งกรรมการและเป็นผู้เล่นไปในตัว ดังนั้น หนทางที่ดีที่สุด เป็นกลางที่สุด และเป็นไปตามระบอบประชาธิปไตย ส.ว. ควรงดออกเสียงในการลงมติเลือกนายกฯ จึงจะเป็นทางออกที่ได้รับการยอมรับจากประชาชนและชาวโลก

ข่าวน่าสนใจ

Close