กกต.โคราชพบติดป้ายหาเสียงในที่ห้ามติด

กกต.โคราชเผยพบผู้สมัคร ส.ส.กระทำผิดกฎหมายเลือกตั้งโดยติดป้ายหาเสียงในที่ห้ามติด

นายศิริชัย วิริยะพงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดนครราชสีมา กล่าวว่า จนถึงขณะนี้ในระดับของผู้สมัครด้วยกัน ยังไม่มีเรื่องร้องเรียนใดใดเข้ามาว่ามีการกระทำผิดกฎหมายเลือกตั้ง แต่ว่าพบเห็นจากการรายงานของผู้ตรวจการเลือกตั้งประจำจังหวัด พบในเรื่องของการติดแผ่นป้ายประกาศ ซึ่งเป็นการติดแผ่นป้ายที่ไม่เป็นไปตามที่กกต.ประกาศ กำหนด จึงได้แจ้งแก่หัวหน้าส่วนราชการต่างๆที่เป็นเจ้าของทรัพย์สินนั้นๆ หรือเจ้าของสถานที่ได้แจ้งแก่ผู้สมัครมาทำการแก้ไข หรือรื้อถอนไป ถ้าหากยังพบเห็นว่าไม่มีการเปลี่ยนแปลงรื้อถอน หัวหน้าส่วนหรือเจ้าของสถานที่นั้นๆสามารถรื้อถอนเองได้ และคิดค่าใช้จ่ายกับผู้สมัคร

ในขณะเดียวกันหลังจากมีรายงานเข้ามาทางกกต.จะตรวจสอบอีกครั้ง หากยังมีการฝ่าฝืน ไม่แก้ไข จะทำการแจ้งไปยังผู้สมัครหมายนั้นๆให้ทำการแก้ไขโดยเร็ว หากยังฝ่าฝืนอีกจะต้องดำเนินการตามที่กฎหมายบัญญัติไว้อย่างเคร่งครัด แต่ในเบื้องต้นที่พบการกระทำดังกล่าวนี้ได้มีการให้พนักงานสอบสวนแจ้งไปยังผู้สมัครนั้นๆทางโทรศัพท์ก่อนแล้ว เพื่อขอความร่วมมือให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด เช่น ตอกแผ่นป้ายติดกับต้นไม้ นำแผ่นป้ายไปติดไว้กับเสาไฟฟ้า หรือติดแผ่นป้ายปิดบังป้ายสัญญาณจราจร เป็นต้น ซึ่งต้องมีการขอความร่วมมือให้ย้ายออกเพื่อนำไปติดที่อื่นแทนสถานที่ห้ามติดดังกล่าว

ข่าวน่าสนใจ

Close