นายกฯกำชับเดินหน้าแก้ฝุ่นต่อเนื่อง

นายกรัฐมนตรี กำชับเดินหน้าแก้ฝุ่นต่อเนื่อง อย่างยั่งยืน ยกเป็นวาระแห่งชาติ กรุงเทพฯสถานการณ์ดีขึ้น ไม่ยกเลิกมาตรการเข้มงวดที่กำลังดำเนินการอยู่

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และ หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) กล่าวถึงการแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็กเกินค่ามาตรฐาน PM 2.5 ว่า ในกรุงเทพมหานครสถานการณ์เริ่มดีขึ้น มีเพิ่มขึ้นและลดลงบ้าง ซึ่งทุกคนต้องช่วยกันแก้ปัญหาต่อไป และในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้ได้ยกปัญหาดังกล่าวเป็นวาระแห่งชาติในการแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองทั้งหมด เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องขจัดปัญหาฝุ่นละอองที่อยู่ในอากาศอย่างยั่งยืน พร้อมสั่งการให้ทุกหน่วยงานจัดลำดับความสำคัญในการแก้ไขปัญหาเหล่านี้อย่างจริงจัง แต่ยังไม่ยกเลิกมาตรการเข้มงวดที่กำลังดำเนินการอยู่ในขณะนี้ ส่วนในพื้นที่ต่างจังหวัดที่มีปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็กมากขึ้นนั้น เนื่องจากมีการเผาไร่นาในพื้นที่โล่งจำนวนมาก จึงต้องไปแก้ไขปัญหาที่ต้นทางว่าเหตุใดจึงมีการเผาเกิดขึ้น อาจเป็นเพราะการใช้เครื่องมือในการกำจัดซากพืชต้องใช้เงินจำนวนมากในการดำเนินการ หลายคนจึงเลือกที่จะเผา วันนี้จึงสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปหามาตรการแก้ไขปัญหาการเผาไร่นาให้ได้อย่างเป็นรูปธรรม

ข่าวน่าสนใจ

Close