นายกฯสั่งน้อมนำพระราโชบายมาปรับใช้ดูแลปชช.

"พ.อ.หญิงทักษดา" เผย นายกฯสั่งการให้น้อมนำพระบรมราโชบายของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มาใช้ในการบริหารประเทศและดูแลประชาชน

พ.อ.หญิง ทักษดา สังขจันทร์ ผู้ช่วยโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยถึงข้อสั่งการนายกรัฐมนตรีในการประชุมคณะรัฐมนตรี วันนี้ (12 ก.พ.62) ว่า ได้ขอให้คนไทยสำนักในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ให้คณะรัฐมนตรีนำพระบรมราโชบายสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาใช้ ให้บริหารประเทศ โดยคิดถึงประชาชนเป็นหลัก ส่วนการแก้ปัญหาสังคมของประเทศให้เน้นการสร้างวินัยให้กับประชาชน พร้อมฝากให้ประชาชนภูมิใจในประวัติศาสตร์ชาติพันธุ์ ภูมิใจในวัฒนธรรมและอัตลักษณ์ของประเทศ เพราะสิ่งเหล่านี้จะเพิ่มมูลค่าให้กับประเทศในการส่งเสริมการท่องเที่ยวได้ และยังฝากให้นำจิตอาสาไปขับเคลื่อนในการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับความเดือนร้อน โดยการนำจิตอาสาไปช่วยบรรเทาความเดือนร้อน ซึ่งจะร่วมมือระหว่างส่วนราชการ ภาคเอกชนก็สามารถทำได้ ซึ่งจะถือเป็นการรวมพลังช่วยเหลือผู้ที่ขาดแคลนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและยังลดความเหลื่อมล้ำในสังคมได้

นอกจากนี้ นายกรัฐมนตรี ยังมีข้อสั่งการให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ดูแลแก้ปัญหาขาดแคลนน้ำให้กับประชาชน โดยเฉพาะในอ่างเก็บน้ำและเขื่อนทั่วประเทศ รวมถึงฝากให้กระทรวงมหาดไทยดูแลในเรื่องแหล่งน้ำธรรมชาติ และดูแลประชาชนให้มีน้ำประปาใช้ในการอุปโภคบริโภคให้ทั่วถึง

ข่าวน่าสนใจ

Close