ปชป.มีนโยบายสาธารณะพร้อมทำหากเป็นรบ.

"อภิสิทธิ์" ยัน ปชป.มีนโยบายตามที่ สมาพันธ์เครือข่าย NCDs พร้อมทำทันที หากได้เป็นรัฐบาล

นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์กล่าวในเสวนา “นโยบายที่จำเป็นสำหรับการป้องกันและควบคุมกลุ่มโรคไม่ติดต่อเรื้อรังโดยยืนยันว่า พรรคประชาธิปัตย์เข้าใจถึงนโยบายสาธารณะ มีแนวทางบริหารประเทศ ซึ่งปัญหาจะแก้ไขไม่ได้ หากไม่สามารถลำดับความสำคัญเรื่องนี้ได้ โดย 6 นโบายที่สมาพันธ์เครือข่าย NCDs ประเทศไทยเสนอ พรรคก็มีนโยบายที่พร้อมทำทันที หากได้เป็นรัฐบาล ทั้งการสนับสนุนนมโรงเรียน ตั้งศูนย์เด็กเล็ก การกำหนดสิทธิ์ลาคลอดเพิ่มเป็น 6 เดือน การให้สิทธิ์ตรวจสุขภาพผู้สูงอายุ ปีละ1ครั้ง ตั้งแต่ 50
ปีขึ้นไป การเข้าถึงระบบบริการฉุกเฉิน ที่ต้องจัดการระบบ ให้ดีเพียงพอ พร้อมดึงภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม และนโยบายด้านขนส่งสาธารณะ ที่จะแปลง เป็นการใช้รถไฟฟ้าทั้งหมด การตรวจโรงงานอุตสาหกรรมปล่อยสารพิษ รวมถึงการสนับสนุนเงินเพิ่มให้กับ อสม.
เป็น 1,200 บาท โดยหัก 200 บาทเป็นเงินออมหลังเกษียณ

Tags

ข่าวน่าสนใจ

Close