โพลชี้คนถูกใจนโยบายกินดีอยู่ดีขึ้นค่าแรงกระตุ้นศก.

ดุสิตโพลชี้ประชาชนถูกใจนโยบายหาเสียงกินดีอยู่ดี ขึ้นค่าแรงกระตุ้นเศรษฐกิจ

“สวนดุสิตโพล” มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เปิดเผยผลสำรวจความเห็นประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งทั่วประเทศ จำนวนทั้งสิ้น 58,572 คน เรื่อง นโยบายที่โดนใจผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ส.ส. ณ วันนี้ โดยดำเนินการสำรวจความคิดเห็นของระหว่างวันที่ 1 มกราคม – 9 กุมภาพันธ์ 2562 เพื่อสะท้อนหลังจากที่ผู้สมัครสังกัดพรรคการเมืองต่างๆ ได้ลงพื้นที่หาเสียงตามเขตเลือกตั้งมา ซึ่งแต่ละพรรคก็มีนโยบายและวิธีการหาเสียงที่แตกต่างกันออกไป โดยนโยบายที่ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ส.ส. ชื่นชอบ เมื่อจำแนกตามตัวแปรเพศชาย-หญิง พบว่า เพศชาย ร้อยละ 30.24 ชื่นชอบ นโยบายกินดีอยู่ดี มีงานทำ ขึ้นค่าแรง เงินเดือน ขณะที่เพศหญิง ร้อยละ 30.91 ก็ชื่นชอบนโยบายดังกล่าวเช่นเดียวกัน นอกจากนี้ ยังชื่นชอบนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน รวมทั้งแก้ปัญหาด้านการเกษตร ราคาพืชผลดี

และเมื่อถามถึงนโยบายที่ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ส.ส. ชื่นชอบ จำแนกตามจำแนกตามตัวแปรอายุ วัยรุ่น-ผู้สูงอายุ พบว่า กลุ่มอายุที่อยู่ในช่วงวัยรุ่น อายุ18 – 20 ปี ร้อยละ 29.15 ชื่นชอบนโยบายพัฒนาการศึกษาไทย ดูแลครู นักเรียน ขณะที่ กลุ่มอายุที่อยู่ในช่วงผู้สูงอายุ 50 ปีขึ้นไป ร้อยละ 28.47 ชอบนโยบายกินดีอยู่ดี มีงานทำ ขึ้นค่าแรง เงินเดือน

อย่างไรก็ตาม สำหรับนโยบายที่ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ส.ส. ชื่นชอบ เมื่อจำแนกตามตัวแปรระดับการศึกษา ประถม-สูงกว่าปริญญาตรี พบว่า ส่วนใหญ่ชื่นชอบนโยบายกินดีอยู่ดี มีงานทำ ขึ้นค่าแรง เงินเดือน

 

Tags

ข่าวน่าสนใจ

Close