ดุสิตโพลมองขยับลต.การเมืองขาดเสถียรภาพ

"สวนดุสิตโพล" มองขยับเลือกตั้งการเมือง เศรษฐกิจ ขาดเสถียรภาพกระทบเชื่อมั่น ขออย่าทำวุ่นวายจี้กกต.ประกาศวันชัดเจน

“สวนดุสิตโพล” มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เปิดเผยผลสำรวจความเห็นประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งทั่วประเทศ จำนวนทั้งสิ้น 1,029 คน เรื่อง ประชาชนคิดอย่างไร? กับ การเลื่อนเลือกตั้ง ที่อาจไม่ใช่วันที่ 24 ก.พ. 2562 โดยทำการสำรวจระหว่างวันที่ 8-12 ม.ค. 2562 พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่ ร้อยละ 31.50 ขอให้ทุกคนทุกฝ่ายเห็นแก่ส่วนรวม ไม่สร้างความวุ่นวายให้บ้านเมือง รองลงมาร้อยละ 23.32 ระบุ กกต.ต้องประกาศวัน เวลา เลือกตั้งที่ชัดเจน

ขณะเดียวกัน ประชาชน ร้อยละ 48.45 มองถึงข้อดีของการเลื่อนเลือกตั้ง คือ ทั้งผู้สมัครและพรรคการเมืองมีเวลาเตรียมตัว ลงพื้นที่หาเสียงได้มากขึ้น และร้อยละ 29.19 กกต.มีเวลาเตรียมการต่างๆเกี่ยวกับเลือกตั้งอย่างรอบคอบ รัดกุม ส่วนข้อเสียของการเลื่อนเลือกตั้ง นั้น ประชาชนส่วนใหญ่ ร้อยละ 49.17 ระบุว่า บ้านเมืองขาดเสถียรภาพ ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจ ร้อยละ 44.97 ระบุ ทิศทางการเมืองไม่ชัดเจน อึมครึม เสียเวลา

อย่างไรก็ตาม เมื่อพิจารณาแล้ว ประชาชนคิดว่าการเลื่อนเลือกตั้งจะทำให้เกิดความไม่คุ้มค่า ถึงร้อยละ 63.75 เพราะมีผลกระทบต่อความเชื่อมั่นและเศรษฐกิจการเมืองขาดเสถียรภาพ และมีเพียงร้อยละ 36.25 ระบุว่า คุ้มค่า เพราะมีเวลาในการเตรียมพร้อม และพิจารณาดำเนินการเรื่องต่างๆ ได้อย่างรอบคอบมากขึ้น จะได้ไม่เสียงบประมาณโดยเปล่าประโยชน์

 

ข่าวน่าสนใจ

Close