“สุวิทย์” แนะรวยช่วยจน ดีช่วยป่วย

"สุวิทย์" บอกหลักประกันสุขภาพที่ดีต้องทำให้เกิดขึ้นได้ทุกช่วงวัย แนะรวยช่วยจน ดีช่วยป่วย

นายสุวิทย์ เมษินทรีย์ รองหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ กล่าวในเวทีเสวนามองไปข้างหน้า “พรรคการเมืองกับการสร้างหลักประกันสุขภาพเพื่อคนไทยทกคนว่า มี 4 ประเด็นท้าทายที่ต้องตอบคำถามว่า ประชาชนได้รับสิทธิทั่วหน้า และเข้าถึงสิทธิได้จริงหรือไม่ โดยเฉพาะทันตกรรม ซึ่งถามว่าหากเข้าบัตรทอง จะมีทันตแทพย์เพียงพอหรือไม่ เมื่อเข้าถึงแล้ว ได้รับการบริการที่ดีเพียงใด และบริการที่ให้ไปมีประสิทธิภาพประสิทธิผลมาน้อยเพียงใด ด้วยงบประมาณที่จำกัด จึงคิดว่าเมื่อเอาโจทย์ 4 ข้อนี้ มาแปลงเป็นโยบายปรับเปลี่ยน กลไกล เพื่อให้เกิดความเท่าเทียม เชื่อมโยงภาคีทุกภาคส่วน การยกระดับเพื่อให้มั่นใจว่าประสิทธิภาพการให้บริการได้มาตรฐานจริง และหลักประกันสุขภาพที่ดี ต้องทำให้เกิดขึ้นได้ในทุกช่วงวัย จึงเสนอแนวนโยบาย “รวยช่วยจน ดีช่วยป่วย” คือคนสุขภาพดีช่วยเหลือคนที่ป่วย คนที่รวยก็ไม่ต้องไปใช้บริการจากหลักประกันสุขภาพ เพื่อให้การรักษาของคนจนมีประสิทธิภาพ ซึ่งแนวทางนี้จะมีประสิทธิภาพมากกว่า จึงเป็นโจทย์ที่จะปรับ เพื่อทำให้ 3 กองทุนมีเหตุมีผล

 

 

 

 

ข่าวน่าสนใจ

Close