คสช.สรุป7วันยึดรถเมาขับ5,164คัน

คสช. ขอบคุณประชาชนร่วมมือมาตรการลดอุบัติเหตุปีใหม่ 2562 สรุป 7 วัน มาตรการ “ดื่มไม่ขับ จับยึดรถ” 5,164 คัน

พ.อ.หญิง ศิริจันทร์ งาทอง รองโฆษกคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) กล่าวว่า จากนโยบายสร้างความปลอดภัยในการสัญจรของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ และรัฐบาล ด้วยมาตรการลดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2562 “ดื่มไม่ขับ จับยึดรถ” ตั้งแต่ 27 ธันวาคม 2561 – 2 มกราคม 2562 โดยกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อย ตำรวจ ฝ่ายปกครอง รวมทั้งอาสาสมัครป้องกันภัย ได้ร่วมกันจัดตั้งจุดบริการประชาชนและด่านตรวจในเส้นทางต่างๆ รวมถึงสถานีขนส่ง เพื่ออำนวยความสะดวกและเข้มงวดในมาตรการ “ดื่มไม่ขับ จับยึดรถ” ซึ่งประชาชนและผู้ใช้เส้นทางสัญจรได้ตอบรับในมาตรการและให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่เป็นอย่างดี โดยตลอด 7 วันที่ผ่านมามีสถิติ ดังนี้ กระทำผิดในลักษณะที่สุ่มเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุทั้งสิ้น 310,012 ครั้ง (แยกเป็น รถจักรยานยนต์ 170,168 ครั้ง รถโดยสารสาธารณะ/รถยนต์ส่วนบุคล 139,844 ครั้ง) เจ้าหน้าที่เก็บรักษารถที่ฝ่าฝืนมาตรการดื่มไม่ขับไว้ทั้งสิ้น 5,164 คัน (แยกเป็น รถจักรยานยนต์ 3,859 คัน และรถโดยสารสาธารณะ/รถยนต์ส่วนบุคล 1,305 คัน) ยึดใบอนุญาตขับขี่ไว้ 8,312 คน (แยกเป็น รถจักรยานยนต์ 4,774 คน และ รถยนต์ 3,538 คน) ส่งดำเนินคดี 245,954 คน
(แยกเป็น รถจักรยานยนต์ 143,853 คน รถโดยสารสาธารณะ/รถยนต์ส่วนบุคล 102,101 คน)

สำหรับสถิติจากมาตรการ “ดื่มไม่ขับ จับยึดรถ” ในปีนี้ คณะรักษาความสงบแห่งชาติและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะนำข้อมูลไปพิจารณากำหนดแนวทางป้องกันในทุกมิติ เพื่อไม่ให้เกิดเหตุการณ์ใดๆ ที่มีผลต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน อย่างไรก็ตาม คณะรักษาความสงบแห่งชาติ ขอขอบคุณประชาชนที่ปฏิบัติตามกฎหมายและคำแนะนำของเจ้าหน้าที่เป็นอย่างดี ทำให้ไม่ปรากฏเหตุการณ์ที่น่ากังวล ภาพรวมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย รวมทั้ง ขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ทุกส่วนที่ทุ่มเท เสียสละ ปฏิบัติงานดูแลประชาชนอย่างเต็มที่

Tags

ข่าวน่าสนใจ

Close