“นิกร”มองศตวรรษที่21คนไทยต้องปรองดอง

"นิกร" มองศตวรรษที่ 21คนไทยต้องปรองดอง ลดความขัดแย้ง ลดความเหลื่อมล้ำ - "โภคิน" ชี้บ้านเมืองยุ่งเหยิงเพราะคนมีอคติ

นายนิกร จำนง ที่ปรึกษาพรรคชาติไทยพัฒนา กล่าวในเวทีการเมืองไทยกับการสร้างคนไทยศตวรรษที่ 21 ว่า พรรคชาติไทยพัฒนาเห็นว่าคนไทยต้องปรองดอง ลดความขัดแย้ง ลดความเหลื่อมล้ำ คนชั้นบนต้องปรองดองคนชนชั้นล่างถ้าก้าวไม่พ้นความขัดแย้ง ก็ไม่ต้องพูดเรื่องศตวรรษหน้า ต้องมุ่งสร้างคุณธรรมบนพื้นฐานความซื่อสัตย์ สุจริต และยุติธรรม และพรรคชาติไทยพัฒนามุ่งเน้นการกระจายอำนาจ รวมถึงการใช้นวัตกรรมสมัยใหม่ เพื่อสร้างการเรียนรู้ใหม่ คนไทยในศตวรรษที่ต้องรู้เรา รู้เขา และพัฒนาไปด้วยคนในยุคหน้าก็จะรอดไปด้วย

ด้าน นายกนก วงษ์ตระหง่าน ตัวแทนพรรคประชาธิปัตย์ ระบุว่า คนไทยในศตวรรษที่ 21 ที่พรรคประชาธิปัตย์ต้องการ ต้องมีความรู้ เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของโลก สามารถแก้ปัญหาได้จริง และเพื่อเป็นต้นทุนประกันความก้าวหน้าของคนไทย ให้อยู่ร่วมกันได้อย่างสันติ บนฐานความยุติธรรมของสังคม วันนี้ไม่มีเวลาแล้ว คนไทยต้องเลิกทะเลาะกัน ต้องปลอดจากการต่อสู้ทางการเมืองที่ไม่สร้างสรรค์ การเมืองต้องนิ่ง

ขณะที่ นายแพทย์ระวี มาศฉมาดล หัวหน้าพรรคพลังธรรมใหม่ กล่าวในเวทีการเมืองไทยกับการสร้างคนไทยศตวรรษที่ 21 ว่า ต้องการให้คนไทยในศตวรรษที่ 21 มีความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส ที่ผ่านมาการปราบปรามคอร์รัปชั่น ก็ไม่ได้แตกต่างกับในอดีต ทั้งที่รัฐบาลประกาศเป็นวาระแห่งชาติ ดังนั้น ต้องสร้างรากฐานคนไทยในศตวรรษที่ 21 ให้รู้จักพอเพียง และต้องถูกกำหนดไว้ในการจัดงบประมาณของประเทศ ต้องก้าวข้ามความขัดแย้งทุกรูปแบบ คนรุ่นเก่าและรุ่นใหม่ต้องมาช่วยกัน สุดท้ายเมื่อเปลี่ยนการเมืองได้ ก็จะสามารถเปลี่ยนคนไทยศตวรรษ ที่ 21 ได้

ด้าน นายโภคิน พลกุล แกนนำพรรคเพื่อไทย ระบุว่า บ้านเมืองที่ยุ่งอยู่ทุกวันนี้ เพราะมีอคติ คือคนที่อยู่ในกระบวนการยุติธรรม คนทุกรุ่นต้องไม่เชื่ออะไรง่ายๆ ในแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ได้วางแผนอนาคตไว้ซึ่งสามารถรับได้ แต่คนที่กำหนดแผนไม่ได้ทำตามแผนที่ตัวเองเขียนประเทศไทยที่ผ่านมา ที่ไม่มั่นคง เพราะยุทธศาสตร์ประเทศไม่ต่อเนื่อง หากให้ทหารมาเปลี่ยนแปลงประเทศก็จะไม่ก้าวพ้นรูปแบบเดิม

Tags

ข่าวน่าสนใจ

Close