กท.โพลวัยใส78.6%ไปลต.-91.8เคาะเลือกสส.ด้วยตนเอง

กรุงเทพโพล วัยใสส่วนใหญ่ตั้งใจจะไปใช้สิทธิ์เลือกตั้ง อยากให้มีลงคะแนนผ่านแอพลิเคชั่น ชอบคนมีวิสัยทัศน์ บอกตัดสินใจด้วยตัวเอง

“กรุงเทพโพล”ศูนย์วิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ  เปิดเผยสำรวจความคิดเห็นประชาชน เรื่อง “วัยใสจะไปเลือกตั้ง”  จากกลุ่มตัวอย่างประชาชนที่มีสิทธิ์เลือกตั้งในครั้งแรก จำนวน 1,202  คน ระหว่างวันที่ 7-12 พ.ย.ที่ผ่านมา พบว่า ร้อยละ 78.6 ตั้งใจว่าจะไป ใช้สิทธิ์เลือกตั้ง ส.ส. ที่คาดว่าจะจัดขึ้นในวันที่ 24 ก.พ. 2562 ขณะที่ร้อยละ 15.1 ตั้งใจว่าจะไม่ไป ส่วนร้อยละ 6.2 ยังไม่แน่ใจ

ทั้งนี้ ส่วนใหญ่ร้อยละ 85.8 จะใช้ช่องทางสื่อสังคมออนไลน์เช่น facebook , youtube ติดตามข่าวสารการเลือกตั้งและข่าวเกี่ยวกับพรรคการเมือง รองลงมาร้อยละ 36.5 ทีวี และร้อยละ 20.8 เว็บไซต์ต่างๆ  โดยมุมมองของคนรุ่นใหม่ ร้อยละ 57.9 อยากให้มีการลงคะแนนเลือกตั้งผ่านแอพพลิเคชัน รองลงมาร้อยละ 39.6 อยากให้มีแอพพลิเคชันแสดงข้อมูลผู้สมัคร ส.ส. ในพื้นที่เขตต่างๆ

ส่วนบรรยากาศของการเลือกตั้ง ร้อยละ 66.6 คิดว่าจะมีความคึกคักมากเพราะห่างหายการเลือกตั้งมานาน ส่วนร้อยละ 19.0 คิดว่าอาจจะมีการสร้างเหตุความไม่สงบ ก่อความวุ่นวายขึ้น ขณะที่ร้อยละ 14.4 คิดว่าจะเงียบเหงา ไม่คึกคักเท่าที่ควร  และเมื่อถามว่าใช้เกณฑ์ใดเป็นหลักในการเลือกตั้ง ส.ส. ในครั้งนี้พบว่า ส่วนใหญ่ร้อยละ 91.8 จะตัดสินใจเลือกด้วยตนเอง เลือกผู้ที่มีความสามารถ มีวิสัยทัศน์กว้างไกลมากที่สุด รองลงมาเลือกผู้ที่มีผลงานแก้ปัญหาของชุมชนและ เลือกผู้ที่ไม่มีประวัติด่างพร้อยเรื่องทุจริต

Tags

ข่าวน่าสนใจ

Close