สนช.มอบรางวัลประกวดสติกเกอร์ไลน์ต้านรุนแรง

สนช. จัดพิธีมอบรางวัลการประกวดออกแบบสติกเกอร์ไลน์ รณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว สร้างความตระหนักให้ทุกภาคส่วน

นายพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลให้แก่ผู้ชนะการประกวดออกแบบสติกเกอร์ไลน์ รณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว ซึ่งจัดโดยคณะกรรมการโครงการประกวดออกแบบสติเกอร์ไลน์รณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว สนช.

โดยนายพรเพชร กล่าวว่า สืบเนื่องจากสถานการณ์รุนแรงที่เกิดขึ้นในประเทศไทย สะท้อนให้เห็นว่า แม้ทั้งภาครัฐและภาคประชาสังคมจะมีการดำเนินการหลายอย่างเพื่อลดปัญหาความรุนแรงที่เกิดขึ้นต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว แต่ปัญหาดังกล่าวยังคงอยู่ และยังไม่มีแนวโน้มที่จะลดลงอย่างมีนัยยะสำคัญ โครงการดังกล่าวจึงจัดขึ้นเพื่อส่งเสริมการรณรงค์ และสร้างความตระหนักให้ทุกภาคส่วนของสังคมไทยในการป้องกัน และแก้ไขปัญหาความรุนแรงต่อเด็กสตรี และบุคคลในครอบครัวทุกรูปแบบ พร้อมเปิดโอกาสให้ประชาชนทุกคนได้มีส่วนร่วมในการสร้างความตระหนักรู้ และร่วมมือกันในการป้องกันความรุนแรง
ผ่านสื่อสังคม ตลอดจนเพิ่มช่องทางการประชาสัมพันธ์การรณรงค์ยุติความรุนแรงผ่านสื่อสังคม

ทั้งนี้ จากการเปิดรับสมัคร มีผู้สมัครเข้าร่วมโครงการทั้งสิ้นจำนวน 254 ราย มีผู้ผ่านการคัดเลือกจำนวน 30 ทีม สำหรับรางวัลชนะเลิศ ได้แก่ นางสาวอลิสา นุรักษ์เข ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ เงินรางวัลจำนวน 25,000 บาท รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่นายสุธี จะทอ ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ เงินรางวัลจำนวน 15,000 บาท และรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ ทีม EPF ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ เงินรางวัลจำนวน 10,000 บาท

ข่าวน่าสนใจ

Close