“องอาจ”ชวนสมาชิกใช้สิทธิ์เลือกหน.วันสุดท้าย

"องอาจ" ชวนสมาชิกพรรคที่ยังไม่ได้เลือกหัวหน้าพรรค ใช้สิทธิ์เลือกได้ที่ กทม. ภาคกลาง ภาคเหนือ

นายองอาจ คล้ามไพบูลย์ รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ กล่าวถึงการเลือกหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ว่า การลงคะแนนหยั่งเสียงหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ ในส่วนของ กทม. ภาคกลาง และ ภาคเหนือ จะเปิดให้มีการลงคะแนนหยั่งเสียงอีกครั้งในวันพรุ่งนี้ คือวันศุกร์ที่ 9 พ.ย. 2561 ตั้งแต่เวลา 08.00 – 18.00 น. ทั้งนี้ จึงเชิญชวนท่านสมาชิกพรรคจากทั่วประเทศ ไม่ว่าจะสมัครเป็นสมาชิกพรรคในเขตพื้นที่ภูมิลำเนาใดก็ตาม สามารถลงคะแนนได้ที่หน่วยเลือกตั้งทุกหน่วยใน กทม. ภาคกลาง และภาคเหนือ

อย่างไรก็ตาม การลงคะแนนหยั่งเสียงหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ครั้งนี้ ถือเป็นพัฒนาการที่สำคัญของพรรคการเมืองในประเทศไทย ที่เปิดโอกาสให้สมาชิกพรรคมีส่วนร่วมทางการเมืองในการกำหนดเลือกหัวหน้าพรรคได้โดยตรง เป็นรากฐานที่สำคัญของระบอบประชาธิปไตย แม้การลงคะแนนหยั่งเสียงหัวหน้าพรรคที่ผ่านมาจะมีปัญหาอุปสรรคบ้างก็ตาม แต่สมาชิกพรรค เจ้าหน้าที่พรรค และผู้บริหารของพรรค ก็รวมกันแก้ไขปัญหาดังกล่าว

ข่าวน่าสนใจ

Close