พรรคเพื่อธรรมจัดประชุมตั้งสาขา2ที่ปทุมธานี

พรรคเพื่อธรรมจัดประชุมจัดตั้งสาขา2 จังหวัดปทุมธานี(ภาคกลาง) พร้อมเลือกหัวหน้าสาขาพรรค

ที่ ห้องประชุมกรุงสยาม แกรนด์บอลรูม โรงพยาบาลกรุงสยามเซนต์คาร์ลอส อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี พรรคเพื่อธรรม ได้จัดให้มีการประชุมสมาชิกที่มีภูมิลำเนาในเขตพื้นที่จังหวัดปทุมธานี เพื่อจัดตั้งสาขาพรรคเพื่อธรรม สาขาลำดับที่ 2 จังหวัดปทุมธานี (ภาคกลาง) เพื่อเป็นสาขาที่มีเขตพื้นที่รับผิดชอบในภาคกลาง 26 จังหวัด มีสมาชิกเข้าร่วมประชุมมากกว่า 150 คน โดยวาระที่มีการประชุม คือการเลือกตั้งคณะกรรมการสาขาพรรค ซึ่งตามข้อบังคับพรรค กำหนดให้มีกรรมการสาขาพรรคไม่น้อยกว่า 7 คน เหตุผลความจำเป็นของการจัดตั้งสาขาพรรคว่า เนื่องจากกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการพรรคการเมือง มาตรา 141/1 ซึ่งเพิ่มเติมโดยคำสั่งหัวหน้า คสช. ที่ 13/2561 กำหนดให้พรรคการเมือง จัดตั้งสาขาพรรคตามภาคต่าง ๆ ตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้งกำหนด ภายใน 1 ปี นับแต่กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส. ประกาศในราชกิจจานุเบกษา และในการสรรหาผู้สมัคร ส.ส. จะต้องรับฟังความคิดเห็นของหัวหน้าสาขาพรรค และตัวแทนพรรคประจำจังหวัด ประกอบด้วย สำหรับแนวทางการดำเนินกิจกรรมทางการเมืองของพรรคเพื่อธรรม

ด้าน นายธวัชชัย ไทยเจียมอารีย์ เหรัญญิกพรรคเพื่อธรรม กล่าวว่า ขณะนี้พรรคเตรียมการที่จะจัดประชุมใหญ่วิสามัญ ครั้งที่ 1/2561 เพื่อเลือกคณะกรรมการสรรหาผู้สมัครรับเลือกตั้งของพรรค ในวันที่ 5 พ.ย 61 เมื่อได้คณะกรรมการสรรหาผู้สมัครแล้ว พรรคก็จะได้พิจารณาสมาชิกพรรคที่มีความพร้อมเพื่อเตรียมการส่งสมัครรับเลือกตั้ง ขณะเดียวกันก็ต้องรับสมัครสมาชิกเพิ่มเติม เพื่อให้ได้สมาชิกที่มีจำนวนเพียงพอต่อการจัดตั้งสาขา หรือตัวแทนพรรคการเมืองประจำจังหวัดให้ครบทุกจังหวัด ส่วนพรรคจะส่งผู้สมัครครบทุกเขตเลือกตั้งหรือไม่นั้น คงต้องเป็นเรื่องที่คณะกรรมการบริหารจะต้องพิจารณาอีกครั้ง เนื่องจากการเลือกตั้งครั้งนี้มีข้อจำกัดในเรื่องของการหาสมาชิกและเงื่อนไขข้อจำกัดทางกฎหมายอื่นๆ ในการทำกิจกรรมทางการเมือง

Tags

ข่าวน่าสนใจ

Close