นายกฯชวนปชช.ทำจิตอาสา12-23ต.ค.รำลึกร.9

นายกรัฐมนตรี ชวนประชาชนแต่งกายด้วยเสื้อโทนสีเหลืองทั่วโลก รำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ รัชกาลที่ 9 ร่วมทำความดีด้วยหัวใจ 13-23 ต.ค. เผยรัฐบาลเร่งผลักดันทำเกษตรทฤษฎีใหม่ ยันไทยพร้อมเป็นประธานอาเซียนปี62 ขณะที่ญี่ปุ่นสนใจลงทุน EEC

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) กล่าวใน รายการศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน ทางสถานีโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย ว่า เดือนตุลาคม มีวันสำคัญที่เป็นสัญลักษณ์ แสดงความผูกพัน อย่างลึกซึ้ง ระหว่างสถาบันพระมหากษัตริย์ กับ ปวงชนชาวไทย คือ วันที่ 13 ตุลาคม เป็นวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา ภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และวันที่ 23 ตุลาคม วันปิยมหาราช ซึ่งเป็น

วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ประชาชนชาวไทยทุกหมู่เหล่า ล้วนสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ อันยิ่งใหญ่ เป็นล้นพ้น อย่างหาที่สุดมิได้ ด้วยทั้ง 2 พระองค์ ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจน้อยใหญ่นานัปการเพื่อบำบัดทุกข์ บำรุงสุข แก่ปวงชนชาวไทยมาโดยตลอด

ในการนี้ รัฐบาลจะจัดพิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวาย และกิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ อาทิ กิจกรรมจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” ระหว่างวันที่ 12 – 23 ตุลาคมโดยในวันเสาร์ที่ 13 ตุลาคม จะมี พิธีทำบุญตักบาตร พิธีวางพวงมาลา และถวายบังคม หน้าพระบรมฉายาลักษณ์ และพิธีถวายบังคม และจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร พร้อมเชิญชวนประชาชนแต่งกายด้วย “เสื้อโทนสีเหลือง” อย่างพร้อมเพรียงกัน ทั่วประเทศและทั่วโลก

 

นายกฯผลักดันทำเกษตรทฤษฎีใหม่เพิ่มเงิน
พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) กล่าวใน รายการศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน ทางสถานีโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย ว่า รัฐบาลกำลังผลักดันให้เกษตรกรทำเกษตรทฤษฎีใหม่ ให้ได้ 5 ล้านไร่ ภายในปี 2564 ซึ่งเป็นหนึ่งในแผนการส่งเสริมให้เกษตรกรไทย เดินหน้าไปสู่การทำเกษตรกรรมยั่งยืน โดยในปีนี้ ได้เข้าไปส่งเสริมเกษตรกร ทั่วประเทศ กว่า 7 หมื่นราย

นอกจากนี้ ยังได้ส่งเสริมให้เกษตรกรรวมกลุ่มการผลิต อย่างเข้มแข็ง และ ยกระดับสู่การทำธุรกิจชุมชน เชื่อมโยงกับภาคส่วนธุรกิจอื่นๆ ต่อไป รวมทั้ง ผลักดันกฎหมายส่งเสริมเกษตรยั่งยืน ให้เป็นกลไกสำคัญ ในการสร้างความมั่นคงให้กับผู้ที่ได้ชื่อว่าเป็นกระดูกสันหลังของชาติ ได้กินอิ่ม นอนหลับ ไม่เป็นหนี้ เลี้ยงตนเองได้ ด้วยศาสตร์พระราชา ซึ่งโครงการนี้ มีขึ้นเพื่อแก้ปัญหาให้กับจังหวัดกาฬสินธุ์ ซึ่งข้อมูลในทางสถิติ ระบุว่าเป็น 1 ใน 5 จังหวัด ที่มีรายได้ต่ำที่สุดในประเทศ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตขั้นพื้นฐานของประชาชนผู้มีรายได้น้อย ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานจากเดือนมกราคม-กันยายน 2561 สามารถเพิ่มรายได้ให้กับจังหวัดมากกว่า 3,000 ล้านบาท

 

นายกฯยันไทยพร้อมเป็นประธานอาเซียนปี 62
พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) กล่าวใน รายการศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน ทางสถานีโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย ว่า เมื่อต้นต้นสัปดาห์ที่ผ่านมาได้เข้าร่วมการประชุม ผู้นำกรอบความร่วมมือลุ่มน้ำโขงกับญี่ปุ่น ครั้งที่ 10 ณ กรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่น ร่วมกับผู้นำจากประเทศสมาชิก ทั้งนี้ ในโอกาสที่ไทยจะเป็นประธาน อาเซียนในปี 2562 ไทยก็ยืนยันความพร้อมที่จะร่วมมือกับญี่ปุ่นในฐานะหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ในการสร้างประชาคม ที่มีประชาชนเป็นศูนย์กลางมีพลวัต มีความครอบคลุม ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง และพร้อมรับมือกับความเปลี่ยนแปลงในอนาคต

นอกจากการพบปะกับภาครัฐ และเอกชน ทางญี่ปุ่นจะร่วมกับทางการไทยในการขจัดอุปสรรคทางการค้า และ มีความสนใจในโครงการ EEC ของไทยเป็นอย่างมาก โดยได้เริ่มมีการเข้ามาลงทุน เข้าร่วมในการประมูลในโครงสร้างพื้นฐาน และเมืองอัจฉริยะ

 

นายกฯชวนปชชร่วมรักษาศีลยึดหลักธรรม
พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) กล่าวใน รายการศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน ทางสถานีโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย ว่า สำหรับช่วงเทศกาลถือศีลกินเจ ประจำปีนี้ ระหว่างวันที่ 9-17 ตุลาคม รวม 9 วัน เป็นกิจกรรมที่สร้างบุญ สร้างกุศล ปฏิบัติตามหลักธรรมทางศาสนา รวมทั้งเป็นการเผยแพร่ประเพณีวัฒนธรรมที่มีอยู่หลากหลายในประเทศไทย ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลที่มุ่งเน้นส่งเสริมในเรื่องวัฒนธรรมไทย ยึดมั่นในศาสนา ดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและวิถีวัฒนธรรม จึงขอเชิญชวนให้ประชาชนร่วมรักษาศีล เจริญภาวนา ปฏิบัติตามหลักธรรมทางศาสนาตามวิถีปฏิบัติที่ดีงาม ที่สำคัญขอให้ร่วมกันทำความดี ด้วยหัวใจ ซึ่งสามารถทำได้ทุกวัน

สำหรับเดือนหน้า พฤศจิกายน ก็จะเป็นช่วงเทศกาลกฐิน ก็ขอให้ทำใจให้มีสติ มั่นคง บำเพ็ญบุญกุศล สำหรับผู้นับถือศาสนาพุทธขอให้ยึดมั่นในคำสอนของพระพุทธเจ้าอย่างต่อเนื่อง เพื่อความสุขของตนเอง ครอบครัว สังคมประเทศชาติ

ส่วนศาสนาอื่นๆ ก็เช่นกัน ควรประพฤติตน ตามคำสอนของศาสดาทำความดี ได้ทุกเวลาทุกโอกาส

ข่าวน่าสนใจ

Close