ปชป.ตั้ง“ชุมพล กาญจนะ”เป็นประธานกกต.พรรค

กก.บห.ปชป. เห็นชอบตั้ง “ชุมพล กาญจนะ” เป็นประธาน กกต.พรรค คุมการหยั่งเสียงเลือกหัวหน้าพรรค

นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รักษาการหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ พร้อมด้วย นายจุติ ไกรฤกษ์ เลขาธิการพรรคประชาธิปัตย์ แถลงผลการประชุมคณะกรรมการบริหารพรรค ว่า ที่ประชุมมีมติแต่งตั้งคณะกรรมการการเลือกตั้งของพรรค 5 คน โดยแต่งตั้งให้นายชุมพล กาญจนะ เป็นประธาน นายธนา ชีรวินิจ เป็นกรรมการ นายชัยวุฒิ ผ่องแผ้ว เป็นกรรมการ นายเมฆินทร์ เอี่ยมสะอาด เป็นกรรรมการ และนางเจิมมาศ จึงเลิศศิริ เป็นกรรมการและเลขานุการ เพื่อทำหน้าที่ในการกำหนดกติกาดำเนินการหนั่งเสียงเลือกหัวหน้าพรรคให้เกิดความเรียบร้อย โดยสามารถออกประกาศ กำหนดจุดลงคะแนนเพิ่มเติม หลังจากเวลา 17.00 น. ของวันที่ 5 พ.ย. ซึ่งเป็นวันสุดท้าย ที่เปิดให้มีการหยั่งเสียง จะมีการสรุปผลส่งให้คณะกรรมการบริหารพรรค รับทราบทันที และหน้าที่ กกต.พรรคก็จะสิ้นสุดลง

นายจุรินทร์ ยังกล่าวว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารพรรค เห็นชอบให้เพิ่มจุดลงคะแนนเพิ่มเติม จากเดิมที่กำหนดไว้จังหวัดละ 1 หน่วย โดยให้อำนาจ กกต.พรรค เสนอต่อเลขาธิการพรรคเห็นชอบเพิ่มหน่วยลงคะแนนได้ แต่ต้องเสนอภายในให้เห็นชอบภายในวันที่ 15 ตุลาคมนี้ เนื่องจากต้องให้สำนักงานเลขาธิการพรรคจัดเตรียมความพร้อมเครื่องมือและบุคคลากรให้เกิดความเรียบร้อย ส่วนผู้มีสิทธิ์ออกเสียงในการหยั่งเสียงครั้งนี้ แบ่งออกเป็น 3 กลุ่มตามเดิม ประกอบด้วย 1 ผู้ที่สมัครเป็นสมาชิกพรรค จำนวน 81,000 คน สมาชิกพรรคเดิม จำนวน 2.5 แสนล้านคน และสมาชิกใหม่ที่สมัครก่อนวัน 15 ตุลาคม พร้อมกันนี้ ยังเห็นชอบให้เพิ่มจุดรับสมัครสมาชิกเพิ่มเติมทั่วประเทศ จากเดิม 232 จุด เป็น 286 จุด

อย่างไรก็ตาม ยืนยันว่า การลงพื้นที่พบปะกับสมาชิกของผู้สมัครเข้ารับการหยั่งเสียงเป็นหัวน้าพรรคจะไม่มีปัญหาอะไร เนื่องจากทุกคนรับทราบขอบเขตของการลงพื้นที่อยู่แล้ว

Tags

ข่าวน่าสนใจ

Close