นายกฯส่งกำลังใจจนท.ชายแดนใต้ช่วยกันสอดส่อง

นายกรัฐมนตรี ยัน รัฐบาลพร้อมดูแลผู้สูงอายุ เพิ่มสิทธิ์ "ภาวะพึ่งพิง" และพัฒนาเยาวชนทุกด้าน - ส่งกำลังใจจนท.ชายแดนใต้ ช่วยกันสอดส่อง

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ หรือ คสช. กล่าวในรายการศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน” ทางโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยว่า ในวันที่ 20 กันยายนของทุกปี จะเป็น “วันเยาวชนแห่งชาติ” โดยรัฐบาลนี้ ได้ให้ความสำคัญอย่างมากในการส่งเสริมให้เยาวชนได้มีพื้นที่ในการทำกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ เจริญเติบโตสมตามวัย ทั้งร่างกายจิตใจ สติปัญญา และมีความเข้าใจในการดำรงชีวิตตามกฎระเบียบของสังคม ขณะเดียวกัน ประเทศไทยกำลังเข้าสู่ “สังคมผู้สูงวัย” ซึ่งปัจจุบัน มีผู้สูงอายุที่มีอายุมากกว่า 60 ปี มากกว่า 10 ล้านคนหรือประมาณ 15% ของประชากรทั้งหมด และกำลังเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ดังนั้น รัฐบาลจึงได้เตรียมการช่วยเหลือผู้สูงอายุเหล่านั้นโดยในช่วงที่ผ่านมา คณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติ ก็ได้มีมติเพิ่มสิทธิ์อีกประการให้กับผู้สูงอายุ โดยผู้สูงอายุใน “ภาวะพึ่งพิง” มีสิทธิที่จะได้รับการดูแลจากรัฐ โดยปลายเดือนนี้คณะกรรมการกระจายอำนาจ จะได้มอบเรื่องการจัดจ้าง “นักบริบาลชุมชน” ที่จะมาดูแลผู้สูงอายุในภาวะติดเตียงให้เป็นหน้าที่ของท้องถิ่น เพื่อให้สามารถให้บริการเรื่องนี้ได้อย่างทั่วถึง และตรงจุด

นายกรัฐมนตรี ยังกล่าวว่า เมื่อต้นสัปดาห์ คณะรัฐมนตรี มีโอกาสลงพื้นที่พบประชาชน ภาคเอกชน และข้าราชการในพื้นที่จังหวัดเลยและเพชรบูรณ์ โดยส่วนตัวประทับใจอย่างมาก และขอชื่นชมความเข้มแข็ง ความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันของชุมชน ในการพัฒนาท้องถิ่นให้ได้เป็นรูปธรรม รวมถึงการกระชับความร่วมมือกันระหว่างภาคเอกชนกับภาครัฐอย่างเข้มแข็ง ขับเคลื่อนโครงการต่างๆ ด้วย หากมองย้อนกลับไปหลายปีก่อน พื้นที่บริเวณรอยต่อของจังหวัดเลย เพชรบูรณ์ และพิษณุโลกเดิม เคยเป็นพื้นที่ที่เป็นฐานที่มั่นสำคัญของกองกำลังพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทย ที่ต่อสู้กับอำนาจรัฐมาอย่างยาวนานนับสิบปี ในช่วงเวลานั้นมีความต่างทางความคิดในพื้นที่สูง จนนำไปสู่การต่อสู้ทางอุดมการณ์ -ความเชื่อ และรุนแรงขึ้น ถึงขั้นมีการสูญเสียในที่สุด แต่ปัจจุบันเหตุการณ์ทั้งหมดเหล่านั้น ได้กลายเป็นประวัติศาสตร์และเป็นสิ่งคอยเตือนใจให้เรียนรู้ว่า “ความแตกต่างไม่จำเป็นต้องนำไปสู่ความแตกแยกเสมอไป” หากรู้จักเรียนรู้ เข้าใจ บริหาร จัดการและพัฒนาอย่างมีส่วนร่วม

นอกจากนี้ ขอเป็นกำลังใจและขอเชิญชวนประชาชนชาวไทย ช่วยส่งกำลังใจไปถึง “แนวหน้า” ทั้งอาสาสมัครทหารพราน ตำรวจตระเวนชายแดน ทหารและเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคง “ทุกคน”ที่ปฏิบัติหน้าที่ ณ ฐานปฏิบัติการตามแนวตะเข็บชายแดน หรือแนวพื้นที่ห่างไกล เพื่อรักษาอธิปไตยของประเทศและป้องกันการกระทำผิดกฎหมายต่างๆ ทั้งการขนยาเสพติดการลักลอบค้าของเถื่อน –สินค้าผิดกฎหมายไปจนถึงการหลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย เป็นต้นโดยเฉพาะอย่างยิ่ง “ภารกิจ”การรักษาความปลอดภัย
ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อให้บ้านเมืองสงบสุข และประชาชน“แนวหลัง” ทุกคนนอนหลับอย่างมีความสุข ทั้งนี้ ขอให้ทุกคน ช่วยกันเป็นหู เป็นตาช่วยกันดูแลบ้านเมือง หากพบเห็นสิ่งผิดปกติ สามารถแจ้งสายด่วน 191หรือพบอุบัติเหตุฉุกเฉินโทรสายด่วน1669

 

 

Tags

ข่าวน่าสนใจ

Close