กมธ.ร่วมกม.ลูก 2 ฉบับ เตรียมประชุมนัดแรกบ่ายนี้

กมธ.ร่วม กฏหมายลูก 2 ฉบับ เตรียมประชุมนัดแรกบ่ายนี้ เลือก ประธาน พร้อมพิจารณาข้อโต้แย้งให้เสร็จภาพใน 15 วัน

ความเคลื่อนไหวที่รัฐสภาในวันนี้ คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส. หรือกรรมาธิการร่วม 3 ฝ่าย นัดประชุม ในเวลา 13.30 น. ซึ่งเป็นการประชุมนัดแรก โดยจะมีการเลือกประธาน – รองประธาน และโฆษกของกรรมาธิการฯ จากนั้น จะเป็นการพิจารณาทบทวนประเด็นที่คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ หรือ กรธ. และคณะกรรมการการเลือกตั้ง หรือ กกต. มีข้อโต้แย้ง รวมทั้งสิ้น 9 ประเด็น อาทิ การเปิดให้มีการจัดมหรสพระหว่างการหาเสียง และ การจำกัดสิทธิ์ห้ามดำรงตำแหน่งทางการเมืองสำหรับผู้ไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง การแยกเบอร์ผู้สมัครได้แต่ละเขตไม่ซ้ำเบอร์กัน เป็นต้น ขณะที่ในเวลา15.30 น. กมธ.ร่วม 3ฝ่าย ของพ.ร.ป.ส.ว. จะมีการประชุมนัดแรก เพื่อพิจารณาประเด็นที่ กรธ. และ กกต. มีข้อโต้แย้ง รวมทั้งสิ้น 4 ประเด็น

โดยกรรมาธิการ ทั้ง 2 ชุด จะมีเวลาในการพิจารณาปรับแก้ไขร่างกฎหมายให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ ก่อนส่งให้ สนช. ลงมติว่า เห็นชอบ หรือไม่เห็นชอบ กับร่างกฎหมายที่กรรมาธิการร่วมปรับแก้ไข

ข่าวน่าสนใจ

Close