กกต.นัดคุยพรรค28ก.ย.-คสช.ยังไม่นัดถกแม่น้ำ5สายรอบ2

กกต. แจง นัดคุยพรรคการเมือง 28 ก.ย. แจ้งอะไรทำได้-ไม่ได้ ยังไม่ได้รับสัญญาณ คสช. นัดหารือ แม่น้ำ 5 สายรอบ 2

 

นายธวัชชัย เทอดเผ่าไทย กรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) กล่าวว่า ในวันที่28 ก.ย.นี้ สำนักงาน กกต.ได้มีการนัดประชุมพรรคการเมือง เพื่อชี้แจงทำความเข้าใจกันว่าพรรคการเมืองสามารถดำเนินการอะไรได้บ้าง หลังจากที่พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ (พ.ร.ป.)ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (สส.) ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว ทั้งนี้คงจะได้รับฟังความคิดเห็นจากพรรคการเมืองในเรื่องการขอความชัดเจนเกี่ยวกับรูปแบบการหาเสียง การหาสมาชิก รวมถึงข้อสงสัยต่าง ๆ ที่พรรคการเมืองต้องการรับรู้ เพราะเป็นกติกาใหม่ตามรัฐธรรมนูญ

โดยในส่วนของ กกต.ได้ร่างระเบียบรองรับ ทั้งพ.ร.ป.ว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา(สว.)และการเลือกตั้ง สส.เอาไว้แล้ว ซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในสัปดาห์หน้า และหลังจากนั้นก็สามารถดำเนินการได้ทันที และเมื่อคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) มีคำสั่งแก้ไขให้ กกต.สามารถแบ่งเขตเลือกตั้งได้โดยไม่ต้องรอให้พ.ร.ป.ว่าด้วยการเลือกตั้งสส.มีผลบังคับใช้ ซึ่งจะมีการนำช่วงระยะเวลา 90 วันที่รอผลบังคับใช้ของกฎหมายมาดำเนินการให้เป็นประโยชน์ โดยแบ่งเป็น 60 วันแรก เป็นการแบ่งเขตเลือกตั้ง จากนั้น 30 วันที่เหลือ พรรคการเมืองก็จะดำเนินการหาสมาชิกพรรคตามรูปแบบการหยั่งเสียงที่ คสช.จะกำหนดออกมา

ทั้งนี้ ยังไม่มีการส่งสัญญาณว่า คสช. จะนัดประชุมพรรคการเมือง กกต. และแม่น้ำ 5 สายรอบที่2 โดยมี นายกรัฐมนตรี เป็นประธานเมื่อใด และยังไม่ทราบว่า คสช. จะแก้ไขคำสั่งเพื่อคลายล็อกพรรคการเมืองเมื่อใด ซึ่งอาจเกิดขึ้นก่อนหรือหลังการประชุมร่วมกันระหว่างกกต.กับพรรคการเมืองก็ได้

ข่าวน่าสนใจ

Close