นายกฯเตรียมต้อนรับยช.-ศิลปินก่อนถกBOI

ความเคลื่อนไหวของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ล่าสุดเดินทางเข้าทำเนียบตามปกติ โดย นายกอบศักดิ์ ภูตระกูล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี จะนำคณะเยาวชน และศิลปินเข้าเยี่ยมคารวะนายกฯ ณ ห้องสีม่วง ตึกไทยคู่ฟ้า จากนั้น พล.อ.ประยุทธ์ จะเป็นประธาน การประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ครั้งที่ 4/2561 ณ ตึกภักดีบดินทร์ ส่วนในช่วงบ่าย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ จะนำคณะผู้แทนประเทศไทย ที่เดินทางกลับจากการแข่งขันคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์โอลิมปิก ระหว่างประเทศ ประจำปี พ.ศ. 2561 เข้าเยี่ยมคารวะนายกรัฐมนตรี ณ ห้องสีม่วง ตึกไทยคู่ฟ้า ส่วนความเคลื่อนไหวอื่นๆ ที่น่าสนใจ ภายในทำเนียบรัฐบาล นายวิษู เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี จะเป็นประธานในพิธีเปิดงานสัมมนาวิชาการประจำปี ของการประกาศใช้พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ “2 ทศวรรษแห่ง พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารฯ สร้างความโปร่งใสสู่ประชารัฐ” พร้อมกล่าวปาฐกถา พิเศษ เรื่อง “ราษฎร์ – รัฐ ร่วมใจ สังคมไทยไร้ทุจริต” ณ ตึกสันติไมตรี , พล.อ.อ.ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการแก้ไขปัญหาผลกระทบจากโครงการฝายราษีไศล ครั้งที่ 2/2561 และเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการแก้ไขปัญหาโครงการฝายหัวนา ครั้งที่ 1/2561 ณ ห้องประชุม 109 อาคารสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ขณะที่ พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รองนายกรัฐมนตรี จะเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 3/2561 ณ ห้องประชุม 301 ทำเนียบรัฐบาล      

ข่าวน่าสนใจ

Close