นายกฯปธ.MOUสร้างวัฒนธรรมการมีส่วนร่วม

นายกรัฐมนตรี เป็นประธาน MOU ความร่วมมือ การสร้างวัฒนธรรมการมีส่วนร่วมด้านการศึกษา หวังแก้ความเหลื่อมล้ำ ความไม่เท่าเทียม

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และ หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ หรือ คสช. เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือ “การสร้างวัฒนธรรมการมีส่วนร่วมด้านการศึกษา” โครงการสานพลังประชารัฐ (E5) – CONNEXT ED โดยนายกรัฐมนตรี กล่าวตอนหนึ่งว่า ส่วนตัวรู้สึกตื้นตันที่ได้เห็นการแสดงออกจากทุกภาคส่วน ซึ่งคำว่าประชารัฐ คือ การขับเคลื่อนประเทศไปพร้อมกัน สิ่งสำคัญคือการศึกษา เพื่อเตรียมประเทศให้ทันโลกโดยการเตรียมคนไทยเพื่ออนาคต ซึ่งวันนี้ อนาคต ปัจจุบัน และอดีต พันกันมั่วไปหมด เราพยายามเดินไปข้างหน้า แต่อีกพวกดึงไปข้างหลัง เซไปเซมา ซึ่งกองทัพต้องต่อสู้กับอริราชศัตรู แต่เรากำลังต่อสู้กับความไม่รู้ ดังนั้นคนต้องปรับตัว และปรับประเทศให้สอดคล้องกับสถานการณ์ ขณะเดียวกัน ในโซเชียลมีเดียมีการแสดงความเห็น และส่วนใหญ่เป็นความเห็นจากความไม่รู้ วันหน้าอำนาจรัฐจะถูกคนปฏิเสธ หลายอย่างเป็นวิกฤติในอนาคต ซึ่งโลกประชาธิปไตยการใช้ดซเชียลมีเดีย เราไม่สามารถควบคุมได้ จึงต้องสร้างความเข้มแข็ง และพัฒนาคนของเราเอง

ทั้งนี้ นายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ปัญหาความเหลื่อมล้ำ ความไม่เท่าเทียม และการกระจายรายได้ที่ไม่เหมาะสม ประชาธิปไตยกว่า 80 ปีที่ผ่านมา เราเป็นแบบนี้ ติดกับดักความขัดแย้งและความไม่รู้ จึงต้องสร้างความเข้าใจใหม่ทั้งหมด ซึ่งหลายประเทศเลิกสู้รบ เลิกขัดแย้งกันหมดแล้ว โดยเฉพาะประเทศมหาอำนาจ เพราะเบื่อความขัดแย้ง ไม่เกิดประโยชน์ ซึ่งการสู้รบที่ผ่านมาตายเปล่าทั้งสิ้น อย่างไรก็ตาม แผ่นดินนี้เป็นของเราทุกคนต้องสอนให้รักแผ่นดินในทางที่ถูก เพราะแผ่นดินนี้ให้เราเกิดและเราตาย ดังนั้นต้องเผื่อแผ่แบ่งปัน ขณะที่ประชาธิปไตยจะเท่าเทียมกันทั้งหมดไม่ได้ เว้นแต่กฎหมายต้องให้เกิดความเท่าเทียม
ในโอกาสและเป็นธรรม เว้นแต่มีพวกมีอำนาจ พวกที่แสวงหาประโยชน์ก็ต้องเอาเข้าคุกไป ใครไม่ทำตามกติกาก็ต้องมีการตรวจสอบตามกระบวนการยุติธรรม

ข่าวน่าสนใจ

Close