“วิษณุ”ยันมีลต.ระดับชาติ-ท้องถิ่นเร็วนี้

"วิษณุ เครืองาม" เปิดประชุมสมาคมสันนิบาตเทศบาลฯ ยัน จำเป็นต้องมียุทธศาตร์ชาติ พร้อมระบุ มีลต.ระดับชาติ-ท้องถิ่นเร็วๆนี้

นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมวิชาการสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทยประจำปี 2561 ภายใต้หัวข้อ “การเลือกตั้งท้องถิ่นกับการพัฒนา พร้อมกล่าวว่า แผนยุทธศาตร์ชาติ 20 ปี เปรียบเสมือนการนำแผนพัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาติ 4 ฉบับ มาเรียงต่อกัน ซึ่งบางคนมองว่ายาวนานเกินไปอาจไม่ทันต่อการเปลี่ยนแปลงประเทศ แต่หลายประเทศก็มีแผนยุทธศาตร์ชาติ เพื่อเป็นการกำหนดเป้าหมายการพัฒนาประเทศ โดยคาดว่า แผนยุทธศาตร์ชาติ 20 ปี จะประกาศใช้ได้ช่วงเริ่มปีงบประมาณใหม่นี้และภายหลังประกาศใช้ทุกหน่วยงานของรัฐต้องปฏิบัติตามไปอีก 20 ปี

อย่างไรก็ตาม ประเทศไทยจำเป็นต้องมียุทธศาตร์ชาติมากำหนดเป้าหมายประเทศว่าจะไปทิศทางไหน เพราะที่ผ่านมาไม่เคยมีการกำหนดอย่างเป็นทางการ ทำให้เมื่อเปลี่ยนผู้นำจึงไม่มีการสานต่อ จนสร้างความสับสนให้กับนักลงทุน ดังนั้นรัฐธรรมนูญจึงกำหนดให้มีแผนยุทธศาสตร์ชาติ

ส่วนการปฏิรูปประเทศนั้น ไม่ใช่เพราะ พล.อ.ประยุทธ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี อยากปฏิรูป แต่เป็นเพราะประชาชนส่วนใหญ่อยากเห็นการปฏิรูป อยากเห็นการเปลี่ยนแปลง รัฐธรรมนูญจึงกำหนดแนวทางการปฏิรูป 11 ด้าน เพื่อให้ทุกรัฐบาลทำการปฏิรูปซึ่งเป็นเรื่องที่ใช้เวลา

นายวิษณุ ยังกล่าวว่า องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) มี 6 รูปแบบ ประกอบด้วย องค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) ,เทศบาล, องค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.), กรุงเทพมหานคร ,เมืองพัทยา,รูปแบบอื่นๆ ซึ่ง อปท.ทั้งหมด เทศบาลถือมีความสำคัญที่สุด ไม่ใช่แค่บทบาท แต่มีการก่อตั้งที่ยาวนานมาตั้งแต่รัชกาลที่ 7 ที่ต้องการให้มีการเลือกตั้งท้องถิ่นและระดับชาติ

ทั้งนี้ การเลือกตั้งระดับชาติและระดับท้องถิ่นกำลังจะเกิดขึ้นเร็วๆ นี้ เพราะในกลางสัปดาห์นี้ กฎหมายลูก ส.ว.และ ส.ส.จะประกาศในราชกิจจานุเบกษา แต่ กฎหมายลูก ส.ส.ต้องทอดเวลาบังคับใช้ไปอีก 90 วัน ซึ่งจะมีผลบังใช้ในกลางเดือนธันวาคม โดยในช่วง 90 วัน กกต.จะดำเนินการแบ่งเขตเลือกตั้ง 60 วัน อีก 30 วันให้แต่ละพรรคสรรหาผู้สมัครลงรับเลือกตั้ง คสช.จึงคลายล็อกเพื่อให้พรรคการเมืองทำกิจกรรมทางการเมือง ตั้งแต่กกฎหมายลูก ส.ส.ประกาศใช้

ส่วนจะมีการเลือกตั้งเมื่อใด ย้ำว่า กฎหมายกำหนดให้มีการเลือกตั้งภายใน 150 วัน หรือ 5 เดือน หลังกฎหมายลูก ส.ส.มีผลบังคับใช้ ซึ่งแปลว่าการเลือกตั้งจะเกิดขึ้นไม่เกินเดือน พฤษภาคม 2562 แต่ถ้าจะจัดการเลือกตั้งภายในกรอบ 60 วัน ก็จะมีการเลือกตั้งในเดือน กุมภาพันธ์ 2562 แต่ฝ่ายการเมืองมองว่าระยะเวลาไม่เพียงพอ

นอกจากนี้ นายวิษณุ กล่าวว่า การเลือกตั้งท้องถิ่นจะเกิดหลังกฎหมายลูกท้องถิ่นแล้วเสร็จ ซึ่ง ครม.เห็นชอบร่างกฎหมายแล้ว และจะส่งเข้าสภาพิจารณาในสัปดาห์หน้า คาดใช้เวลาพิจารณา 2 เดือน ก่อนนำขึ้นทูลเกล้าฯ ซึ่งหลังประกาศใช้ในราชกิจจานุเบกษา จะมีผลบังคับใช้อีก 90 วัน ซึ่งอาจจะใกล้เคียงกับการเลือกตั้งระดับชาติ โดยก่อนหน้านี้ กกต.เคยหารือว่า การเลือกตั้งท้องถิ่นจะเลือกเมื่อใดก็ได้ แต่อยากให้เว้นระยะห่างจากการเลือกตั้งระดับชาติ 3 เดือน เพื่อไม่ให้เกิดความยุ่งยาก

ดังนั้นหากมองตามโรดแมป การเลือกตั้งท้องถิ่นไม่น่าจะเกิดขึ้นก่อนการเลือกตั้งระดับชาติ แม้อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงเลือกบางส่วนก่อน แต่ส่วนตัวมองว่าไม่น่าเกิดขึ้นก่อนการเลือกตั้งระดับชาติ ทั้งนี้ในกฎหมายลูกท้องถิ่น กำหนดว่า ให้คสช. เป็นผู้พิจารณาคงามเหมาะสมว่าท้องถิ่นมีความพร้อมหรือยัง จึงจะแจ้งไปยัง กกต.ให้เป็นผู้จัดการเลือกตั้ง แต่หากมีการเลือกตั้งระดับชาติและได้รัฐบาลใหม่ก็จะไม่มี คสช. โดยคณะรัฐมนตรีจะเป็นผู้พิจารณาแทน

 

ข่าวน่าสนใจ

Close