นายกฯเตรียมประชุมคกก.นโยบายรัฐวิสาหกิจ

นายกรัฐมนตรี ถึงทำเนียบ เตรียมประชุมคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ ขณะ พล.อ.ประวิตร ถกขับเคลื่อนและปฏิรูปการบริหารราชการแผ่นดิน คณะที่ 5

ความเคลื่อนไหวที่ทำเนียบรัฐบาลในช่วงเช้าวันนี้ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) เดินทางเข้าปฏิบัติงานแล้ว โดยในเวลา 09.30 น. นายกรัฐมนตรีจะเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ ณ ตึกภักดีบดินทร์ จะส่วนในช่วงบ่ายเวลา 13.30 น. นายกรัฐมนตรีเป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือ “การสร้างวัฒนธรรมการมีส่วนร่วมด้านการศึกษา” โครงการสานพลังประชารัฐ (E5) – CONNEXT ED ณ ห้องแพลนนารี่ฮอลล์ 3 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ เขตคลองเตย กรุงเทพฯ

ส่วนความเคลื่อนไหวอื่นๆ ภายในทำเนียบรัฐบาลนั้น เวลา 09.00 น. พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม จะเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนและปฏิรูปการบริหารราชการแผ่นดิน คณะที่ 5 คณะกรรมการขับเคลื่อนและปฏิรูปด้านความมั่นคง ลดความเหลื่อมล้ำ การเกษตร ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และเรื่องที่เป็นวาระเร่งด่วนและการแก้ไขปัญหาการดำเนินการตามพันธกรณีระหว่างประเทศ ณ ตึกสันติไมตรี (หลังใน) ขณะที่นายสุวพันธ์ ตันยุวรรธนะ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี จะเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ครั้งที่ 4/2561 ณ ห้องประชุม 301 ตึกบัญชาการ 1 และในช่วงบ่ายเวลา 14.30 น. นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรีฝ่ายกฏหมาย จะเป็นประธานประชุมคณะกรรมการบูรณาการการส่งเสริมวัฒนธรรมการอ่านเพื่อสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ ณ ห้องประชุม 301 ตึกบัญชาการ 1 ทำเนียบรัฐบาล

 

 

 

Tags

ข่าวน่าสนใจ

Close