นายกฯปธ.พิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์

นายกรัฐมนตรี เป็นประธานพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ เข็มที่ระลึก ผู้ปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลือทีมหมูป่าอะคาเดมี

นางพัชราภรณ์ อินทรียงค์ ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า เป็นพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ ที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ และเข็มที่ระลึกเฉลิมพระชนมพรรษา 5 รอบ 28 กรกฎาคม 2555 เพื่อเชิดชูเกียรติและเป็นสิริมงคลสูงสุดแก่ผู้ปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลือทีมหมูป่าอะคาเดมีจนสำเร็จลุล่วงด้วยดี ด้วยความเสียสละ อุทิศตน แม้ภารกิจดังกล่าวมีความยากลำบากและสุ่มเสี่ยงเป็นอันตรายต่อชีวิต โดยผู้ที่ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเข็มที่ระลึกในครั้งนี้ จำนวน 372 ราย จำแนกเป็น ผู้ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ จำนวน 188 ราย เป็นชาวต่างประเทศ จำนวน 114 ราย ประชาชนทั่วไป จำนวน 74 ราย และผู้ได้รับพระราชทานเข็มที่ระลึกเฉลิมพระชนมพรรษา 5 รอบ 28 กรกฎาคม 2555 ประกอบด้วย ข้าราชการพลเรือน ทหาร และตำรวจ จำนวน 188 ราย

โดยมีพล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธาน คณะรัฐมนตรี ผู้บริหารส่วนราชการ และผู้แทนประเทศที่เกี่ยวข้อง จำนวน 4 ประเทศ ได้แก่ สาธารณรัฐฟินแลนด์ สหรัฐอเมริกา ราชอาณาจักรเบลเยียม และญี่ปุ่น ร่วมเป็นสักขีพยาน โดยผู้ที่ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเข็มที่ระลึกที่เดินทางมารับพระราชทานเบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพิธีนี้ จำนวน 223 ราย

ทั้งนี้ ผู้ที่ไม่สามารถเข้ารับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ และเข็มที่ระลึกเบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในครั้งนี้นั้น หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะได้จัดพิธีรับพระราชทานตามวัน เวลา และสถานที่ที่เหมาะสมอย่างสมเกียรติยศที่ได้รับพระมหากรุณาธิคุณในโอกาสต่อไป

Tags

ข่าวน่าสนใจ

Close