พรรคไทยศรีวิไลย์หนุนแก้ไพรมารี่โหวต

พรรคไทยศรีวิไลย์ สนับสนุน แก้ไขไพรมารี่โหวต ตาม คสช. เล็งคัดเลือกผู้สมัคร สส.350 เขต

นายมงคลกิตติ์ สุขสินธารานนท์ ว่าที่ หัวหน้าพรรคไทยศรีวิไลย์ กล่าวถึงกรณีที่ คสช. แจ้งว่า ที่ประชุมได้หารือถึงการคลายล็อกให้พรรคทำกิจกรรมทางการเมืองได้ ในช่วงเดือน ก.ย.-ธ.ค.2561 หลังจาก พรป.ว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส. ประกาศในราชกิจจานุเบกษา จะมีการแก้คำสั่งประมาณ 9 ประเด็น ทั้งนี้ส่วนตัวเห็นด้วยกับแนวทางของ คสช. ที่จะให้พรรคการเมืองทำไพรมารี่โหวตเต็มรูปแบบในครั้งหน้า ซึ่งไม่ใช่ครั้งนี้ ในปี 2562 เพราะปัจจุบันประเทศไทยจะต้องรอให้ประชาชนส่วนใหญ่ กว่า 40 ล้านคน ต้องมีฐานะความเป็นอยู่ที่ดูแลตนเองและครอบครัวได้ โดยไม่ต้องพึ่ง ระบบอุปถัมภ์

ขณะเดียวกัน สัปดาห์หน้า แกนนำว่าที่ พรรคไทยศรีวิไลย์ จะมีการปรึกษาหารือกันภายในว่าจะให้ผู้ร่วมก่อตั้งพรรคฯในแต่ละจังหวัด เสนอชื่อตัวแทนที่จะลงสมัคร สส. แบบแบ่งเขต ทั้ง 350 เขต เสนอชื่ออย่างน้อยเขตเลือกตั้งละ 3 ราย เพื่อมาสำรวจคะแนนนิยม ผลงานทำความดีหรือประโยชน์ส่วนรวมในอดีต ความรู้ การศึกษา อาชีพ ความตั้งใจทำงานการเมือง มาประเมินผลเป็นระยะๆ จนถึงวันใกล้ลงสมัครรับเลือกตั้ง สส. กรรมการสรรหาจึงจะตัดสินใจอีกครั้ง

 

ข่าวน่าสนใจ

Close