รบ.เร่งช่วยคนรายได้น้อยลุยสร้างเกษตรเข้มแข็ง

"พล.อ.ประยุทธ์" ยันรัฐบาล คสช.เร่งช่วยผู้มีรายได้น้อย หนุนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ลุยสร้างเกษตรเข้มแข็งขับเคลื่อนประทศ บอกเป็นปีทองของข้าวไทย

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) กล่าวในรายการศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน ผ่านโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย ว่า ในส่วนของความช่วยเหลือประชาชนผู้มีรายได้น้อย ภายใต้โครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนั้น ปัจจุบันก็มีการดำเนินในหลายมาตรการ ทั้งการสนับสนุนการอุปโภคบริโภคสินค้าในร้านธงฟ้าประชารัฐ ผ่านการใช้บัตรฯ การเพิ่มเครื่องรูดบัตรไปยังร้านค้าต่างๆ อย่างต่อเนื่องแล้ว ก็ยังมีการเพิ่มโอกาสให้ร้านค้าที่เป็นแผงค้า รถเข็น เข้ามาสมัครในโครงการเพิ่มเติม ผ่านแอปพลิเคชั่น “ถุงเงินประชารัฐ” ในการสแกนบัตรสวัสดิการ โดยไม่ต้องใช้เครื่องรูดบัตรอีกด้วย ก็จะทำให้มีทางเลือกในการซื้อหาสินค้าเพื่ออุปโภคบริโภคได้มากกว่าเดิม

ทั้งนี้ นายกรัฐมนตรี ระบุว่า รัฐบาลและ คสช. ได้ทำทุกอย่าง เพื่อเพิ่มรายได้ กระจายรายได้ เสริมสร้างความเข้มแข็ง เพิ่มขีดความสามารถ ในระยะยาว อย่างยั่งยืน ให้กับเกษตรกร ผู้มีรายได้น้อย โดยไม่หวังเพียงผลในระยะสั้น หรือเลือกทำในสิ่งที่ง่ายๆ เห็นผลไว แต่ต้องทำไปด้วยกัน ทั้งรัฐ เอกชน ประชาชน ภาคประชาสังคมด้วยในรูปแบบประชารัฐ ตามนโยบายรัฐบาลนี้

พร้อมกันนี้ ได้กล่าวว่าได้สู่ความสำเร็จ 3 ขั้น คือ คิด พูด ทำ วันนี้ ซึ่งรัฐบาล และ คสช. คิดริเริ่มเพื่อหาแนวทางปฏิรูปที่ยั่งยืนพูดอย่างสร้างสรรค์ เพื่อสร้างความเข้าใจและร่วมมือ พร้อมทำเป็นตัวอย่าง เพื่อให้เห็นผลสัมฤทธิ์ และขอให้ทุกคนร่วมแรง ร่วมใจ สร้างไทยไปด้วยกัน

นายกรัฐมนตรี ยังได้กล่าวอีกว่า นโยบายไทยแลนด์ 4.0 ต้องอยู่บนพื้นฐานของการพัฒนาที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เพราะการพัฒนาที่ผ่านมา หรือยุค 3.0 สร้างปัญหาสะสม หมักหมมให้กับบ้านเมือง เราจึงต้องเปลี่ยนหลักคิด เพื่อแก้ไขของเก่าและป้องกันของใหม่ ไม่ให้ผิดพลาดซ้ำรอยเดิม เช่น ปัญหาแม่น้ำลำคลอง น้ำเน่าเสีย ที่ถูกระบายลงสู่ท้องทะเลไทย นับเป็น วัฏจักร-ห่วงโซ่ ของน้ำที่น่าห่วงกังวล

พร้อมกันนี้ จะต้องสร้างรากฐานที่แข็งแรงของภาคการเกษตร ซึ่งถือเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนประเทศ เพื่อจะเดินไปสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยขณะนี้ ได้รับความเชื่อมั่นจากต่างชาติมากขึ้น โดยขณะนี้มีชาวนาที่ให้ความสนใจเข้าร่วมโครงการนาแปลงใหญ่ จำนวนกว่า 1,900 แปลง รวมเกษตรกรกว่า 170,000 ราย ครอบคลุมพื้นที่กว่า 2.4 ล้านไร่ใน 71 จังหวัด ซึ่งในปีงบประมาณ 2562 มีแผนที่จะขยายพื้นที่ เพื่อให้เป็นผลดีต่อชาวนาเพิ่มขึ้นให้ความสำคัญกับศูนย์ข้าวชุมชนเป็นอันดับแรก

สำหรับสถานการณ์ข้าวในปีนี้ หลายประเทศต้องประสบกับปัญหาภัยพิบัติต่างๆ ทำให้พื้นที่เพาะปลูกได้รับความเสียหายเป็นจำนวนมาก จำเป็นต้องพึ่งพาการนำเข้าสินค้าข้าว ซึ่งเป็นอาหารหลักของชาวเอเชีย ดังนั้น จึงเป็นปีทองของข้าวไทย คาดว่าปีนี้ จะส่งออกข้าวได้ไม่น้อยกว่า 10 ล้านตัน

ข่าวน่าสนใจ

Close