ปปช.มอบเงินช่วยเหลือน้ำท่วมสปป.ลาว

เลขาฯ ปปช.เข้าพบเอกอัครราชทูต สปป.ลาว มอบเงินช่วยเหลือ กรณีเขื่อนเซเปียน-เซน้ำน้อย แตก

นายวรวิทย์ สุขบุญ เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) และคณะผู้แทนสำนักงาน ป.ป.ช. เข้าเยี่ยมคารวะ H.E. Mr.Seng Soukhathivong เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ( สปป.ลาว) ประจำประเทศไทย ณ สถานเอกอัครราชทูต สปป.ลาว ประจำประเทศไทย ถนนประชาอุทิศ กรุงเทพมหานคร ในการนี้ ประธานกรรมการ ป.ป.ช. และคณะกรรมการ ป.ป.ช. ได้มีหนังสือแสดงความเสียใจต่อสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว กรณีเขื่อนเซเปียน-เซน้ำน้อย แตก เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2561 และเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช.ในฐานะผู้แทนจากสำนักงาน ป.ป.ช. ขอมอบเงินให้ความช่วยเหลือ จำนวน 100,000 บาท ผ่านสถานเอกอัครราชทูตลาว ประจำประเทศไทย โดยหวังเป็นอย่างยิ่งว่าความช่วยเหลือนี้ จะเป็นประโยชน์และสามารถบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ผู้ประสบภัยในประเทศลาวได้ 

 

 

ข่าวน่าสนใจ

Close