“อนุทิน”ร่วมเชิดชูเกียรติกำนันผญบ.

"อนุทิน" ร่วมยกย่องเชิดชูเกียรติกำนันผู้ใหญ่บ้าน ชี้ คือผู้ "บำบัดทุกข์ บำรุงสุข" ตัวจริง แถมเป็นสถาบันแรกของการปกครองในระบอบประชาธิปไตย

นายอนุทิน ชาญวีรกูล หัวหน้าพรรคภูมิใจไทย แสดงความเห็นเนื่องใน “วันกำนันผู้ใหญ่บ้าน” ซึ่งตรงกับ วันที่ 10 ส.ค. ของทุกปีว่า กำนันผู้ใหญ่บ้าน คือ พระอัจฉริยภาพในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ทรงจัดระเบียบการปกครองท้องที่ขึ้น และให้ราษฎรบ้านเกาะ อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา ได้ใช้สิทธิของราษฎรเลือกกำนันผู้ใหญ่บ้านขึ้นเป็นครั้งแรกในประเทศไทย เมื่อวันที่ 10 ส.ค.2435 โดยกำนันผู้ใหญ่บ้านคนแรกของประเทศไทย คือ พระยารัตนกุลอดุลยภักดี (จำรัส รัตนกุล) ดังนั้น วันที่ 10 ส.ค.ของทุกปี จึงเป็นวันกำนัน
ผู้ใหญ่บ้าน เพื่อรำลึกพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระจุลจอม เกล้าเจ้าอยู่หัว และเป็นวันเชิดชูเกียรติกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ที่มีผลงานดีเด่น บำบัดทุกข์ บำรุงสุข ให้แก่ประชาชน

ทั้งนี้ นายอนุทิน ระบุ กำนัน และ ผู้ใหญ่บ้าน นับเป็นบุคลากรทางการปกครองที่มีความสำคัญที่สุด และเป็นทรัพยากรบุคคลที่มีคุณค่า เป็นมือไม้ เป็นกลไกให้กับการบริหารราชการแผ่นดิน อย่างยาวนานต่อเนื่องมาเป็นเวลา 126 ปี เป็นคนแรก หน่วยงานแรกของรัฐ ที่ประชาชนจะคิดถึง และเป็นคนแรก หน่วยงานแรก ที่จะแก้ไขปัญหาให้ประชาชน ดูแลรักษาความสงบเรียบร้อยของชุมชนได้

กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และ ระเบียบการปกครองท้องที่ เป็นการวางรากฐานการปกครองประชาธิป ไตย ที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระราช ทานให้แก่คนไทย เมื่อ 126 ปีที่แล้ว นับได้ว่าเป็นสถาบันแรกของการปกครองในระบอบประชาธิปไตยแม้ว่าวันเวลาและเทคโนโลยีจะเปลี่ยนแปลงไปอย่างไร ทุกวันนี้ กำนันผู้ใหญ่บ้าน ก็ยังคงเป็นคนแรก และหน่วยงานแรกที่ประชาชนส่วนใหญ่ นึกถึงคิดถึง เมื่อมีปัญหา ขอเป็นกำลังใจให้กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ทุกคน

ข่าวน่าสนใจ

Close