“วิษณุ”แจงทำตามกม.อำนวยความสะดวกคืบหน้า

รองนายกฯวิษณุ แจงกระทู้ถาม สนช. ยืนยัน การปฏิบัติตามกฎหมายอำนวยความสะดวกราชการ มีความคืบหน้า มุ่งเน้นเพื่อประชาชน

นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เป็นผู้ตอบกระทู้ถามแทนนายกรัฐมนตรี ในที่ประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เรื่องความคืบหน้าการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 โดยชี้แจงว่า การดำเนินการตามพระราชบัญญัติดังกล่าวมีความคืบหน้า มีการจัดทำแบบฟอร์มเอกสารราชการ 2 ภาษาเสร็จแล้ว รวมถึงมีการปรับปรุงระบบข้อมูลสารสนเทศ และเว็บไซต์กลางทางอิเล็กทรอนิกส์หลายหน่วยงานได้จัดทำแล้ว ตลอดจนทำข้อมูลกลาง จำนวน 6,000 ฉบับ ครบแล้ว เช่นกัน

ส่วนความคืบหน้าการจัดตั้งศูนย์รับคำขออนุญาตแบบบริการเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียวนั้น คาดว่า จะดำเนินการเสร็จภายในสิ้นปีนี้ก่อนเสร็จสมบูรณ์ในปี 2562 ทั้งนี้ ก.พ.ร. ยังพยายามลดกฎระเบียบต่าง ๆ โดยให้ประชาชนสามารถแจ้งผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ได้

นอกจากนี้ ดำเนินการตามกรอบเวลาของกฎหมายนี้ จะสร้างทัศนคติที่ดีระหว่างประชาชนและหน่วยงานภาครัฐ รวมถึงลดปัญหาการทุจริตคอรัปชั่นได้

ข่าวน่าสนใจ

Close