“ศุภชัย”ย้ำปมผู้ตรวจฯทำตามกม.ยันกกต.ใหม่ปลดได้

ประธาน กกต. ย้ำทำตามกฏหมายคัดเลือกผู้ตรวจการเลือกตั้ง หากแก้กฏหมายต้องสรรหาใหม่ กระทบการเลือกตั้งแน่

นายศุภชัย สมเจริญ ประธานกรรมการการเลือกตั้ง กล่าวถึงเรื่องที่สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) จะมีการแก้กฎหมายพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ว่า กกต.มีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามกฎหมาย ส่วน สนช. จะว่าอย่างไรก็เป็นเรื่องของ สนช. กกต. ก็ทำตามกำหนดการที่ตั้งไว้ และขณะนี้ยังไม่ได้มีการแต่งตั้งเพียงแต่คัดเลือกไว้เท่านั้น และอยู่ขั้นตอนในการนำรายชื่อทั้ง 8 คน ในแต่ละจังหวัด ส่งให้ทุกจังหวัด เพื่อรับฟังข้อมูลจากจังหวัดต่างๆ ว่าบุคคลเหล่านี้มีคุณสมบัติอย่างไร กว่าจะแต่งตั้งก็ประมานปลายเดือนกันยายน และ กกต.ชุดใหม่จะมาลงนามรับรอง ซึ่งกกต.ชุดนี้ได้ดำเนินการไปตามขั้นตอนตามที่ประกาศไว้ และจะไปขยายระเบียบเพื่ออะไรถ้าถูกฟ้องใครจะมาช่วย กกต. แต่ทั้งนี้ไม่ว่าเวลาใดก็ตามที่เห็นเหตุสงสัยที่ผู้ตรวจการเลือกตั้งมีความประพฤติมิชอบ กกต.ชุดใหม่ก็สามารถปลดได้ทันที

พร้อมกันนี้ นายศุภชัย กล่าวถึง ข้อสังเกตรายชื่อที่ออกมาซ้ำกับกกต.ของจังหวัดเดิม ว่า กกต.คัดจากผู้ที่มีประสบการณ์การเลือกตั้ง ขอให้มองทุกคนในแง่ดี ซึ่งกกต.จังหวัด ก็เป็นคนดี หรือใครที่เห็นว่าบุคคลใดไม่ดีก็ปลดได้ กกต.หาคนมาทำงานในเรื่องของการตรวจสอบ
การเลือกตั้งให้เป็นไปอย่างสุจริตและเที่ยงธรรม นอกจากนั้นทุกคนก็สามารถตรวจผู้ตรวจการเลือกตั้งได้ด้วย

ทั้งนี้ นายศุภชัย ยังกล่าวถึง เหตุในการแก้ไขกฎหมายพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ว่าถ้ามาตั้งผู้ตรวจการผ่านระเบียบจะไม่มั่นคง น่าจะผ่านกฎหมายมากกว่า ว่า กฎหมายว่ามาอย่างนี้ มาตรา 29 วรรค 6 ให้ กกต. เป็นผู้กำหนดการทำงานของผู้ตรวจการเลือกตั้ง แต่ถ้าสภานิติบัญญัติ (สนช.) เห็นว่าไม่ถูกต้องก็สามารถแก้ได้เพราะ สนช. มีหน้าที่ออกกฎหมายและแก้ไขกฎหมาย ส่วนกกต. มีหน้าที่เป็นผู้ปฏิบัติเท่านั้น

พร้อมกันนี้ นายศุภชัย กล่าวถึง การส่งต่องานให้กับ กกต.ชุดใหม่ว่า สามารถดำเนินการตามที่กฎหมายกำหนดได้เลย เพราะบางเรื่องได้วางระเบียบไว้แล้วแต่ถ้าเห็นว่าไม่เหมาะสมก็สามารถแก้ไขได้ ทั้งนี้ กกต.พยายามทำอะไรที่ทำให้ กกต.ชุดใหม่สามารถทำงานได้เลย แต่ทั้งนี้หากไม่มีการแก้กฎหมายทุกอย่างก็ยังคงเดินหน้าได้เหมือนเดิม แต่ถ้าหากมีการแก้กฎหมายขึ้นมาแล้ว ต้องเริ่มกระบวนการสรรหาใหม่ ก็จะกระทบการการเลือกตั้งที่จะเกิดขึ้น เพราะตามกฎหมายหากมีการเลือกตั้ง ส.ส.หรือสว. ก็ต้องมีผู้ตรวจการเลือกตั้ง เป็นผู้ดูแลการทำงานของเจ้าพนักงานและตรวจว่าการเลือกตั้งสุจริตและเที่ยงธรรมหรือไม่ มีการทำผิดกฎหมายเลือกตั้งหรือพรรคการเมืองหรือไม่ ทั้งนี้ผู้ตรวจการเลือกตั้งจึงมีความสำคัญต่อการเลือกตั้งมาก

ข่าวน่าสนใจ

Close