ครม.ปรับเงินเดือน10%องค์กรอิสระย้อนถึง1ธ.ค.57

ครม.อนุมัติเงินค่าตอบแทนข้าราชการระดับสูงฝ่ายศาล พร้อมปรับเงินเดือน 10% นับย้อนหลังไปจนถึงวัน 1 ธ.ค. 2557

พล.ท.สรรเสริญ แก้วกำเนิด โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี ว่า ที่ประชุมได้มีการอนุมัติเงินค่าตอบแทนข้าราชการระดับสูง ตามร่างพรบ.ระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม, ร่างพรบ.จัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง และร่างพรบ.เงินยืม เงินประจำตำแหน่ง และประโยชน์ตอบแทนอื่นของประธานศาลรัฐธรรมนูญ, ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ, ประธาน กกต., กรรมการกกต., ประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน, ผู้ตรวจการแผ่นดิน, ประธานปปช., กรรมการ ปปช., ประธานผู้ตรวจเงินแผ่นดิน และผู้ตรวจเงินแผ่นดิน

ทั้งนี้ ที่ประชุมยังเห็นชอบใด้มีการปรับเงินเดือนให้แก่องค์กรอิสระ 10% โดยนับย้อนหลังไปจนถึงวัน 1 ธ.ค. 2557 เพื่อให้เกิดความเท่าเทียมกันกับข้าราชการประจำ และเป็นการลดความเหลื่อมล้ำ ซึ่งที่น่าสนใจ คือ ศาลปกครองและศาลยุติธรรม ที่จากเดิม นอกจากเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่งแล้ว ยังมีเงินค่าครองชีพชั่วคราว แต่หลังจากนี้ไปจะรวมอยู่ในเงินประจำตำแหน่ง ซึ่งถือเป็นการประหยัดงบแผ่นดิน และทุกฝ่ายก็เห็นด้วย เพราะจะทำให้การปรับฐานเงินเดือนสูงขึ้น ตอนคำนวนเงินเกษียณอายุราชการ

ข่าวน่าสนใจ

Close