“พรเพชร”แจง5ว่าที่กกต.ต้องลาออกงานเดิม

"พรเพชร" แจงกระบวนการหลังได้ 5 ว่าที่ กกต. ให้ลาออกงานเดิมภายใน 26 ก.ค. นี้

นายพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ แถลงถึงกระบวนการหลังจากนี้ว่า ผู้ได้รับความเห็นชอบเป็น กกต. ทั้ง 5 คน ต้องไปลาออกจากตำแหน่งต่างๆ ที่เป็นอยู่ภายในวันที่ 26 ก.ค.นี้ จากนั้น เลขานุการคณะกรรมการสรรหา จะนัดประชุมเป็นครั้งแรก เพื่อลงมติเลือกว่าที่กรรมการ กกต. 1 คน ขึ้นเป็นประธานกรรมการ กกต. ก่อนที่ ประธาน สนช. จะนำรายชื่อขึ้นทูลเกล้าฯ โดยไม่จำเป็นต้องรอสรรหาตำแหน่งที่ว่าง อีก 2 ตำแหน่ง ที่จะต้องกลับไปดำเนินการสรรหาเพิ่มเติมภายในกรอบ 90 วัน โดยจะใช้วิธีการทาบทามผู้ที่มีความเหมาะสมก็ได้ขึ้นอยู่กับที่ประชุมกรรมการสรรหาจะพิจารณา

อย่างไรก็ตาม ประธาน สนช. กล่าวว่า หากภายในวันที่ 26 ก.ค. นี้ ว่าที่ กกต. คนใดยังไม่สามารถแสดงหลักฐานการลาออกจากตำแหน่งต่างๆ ได้ครบถ้วนบุคคลดังกล่าวก็จะขาดคุณสมบัติทันที และจะทำให้ไม่สามารถนัดประชุม เพื่อเลือกประธาน กกต. ได้ ร่วมถึงกระบวนการทูลเกล้าฯ ก็จะยังไม่สามารถทำได้เนื่องจาก มีผู้ได้รับความเห็นชอบให้เป็น กกต. ไม่ถึง 5 คน

 

ข่าวน่าสนใจ

Close