นายกฯคุย กต.สหราชอาณาจักร ชวนลงทุนอีอีซี

นายกรัฐมนตรี คุย กต. สหราชอาณาจักร ชวนลงทุน อีอีซี ขณะอังกฤษเชื่อมั่นว่าไทยจะจัดการเลือกตั้งและประสบความสำเร็จในการปฏิรูปตามโรดแมป

พล.ท.วีรชน สุคนธปฏิภาค รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยภายหลังนายบอริส จอห์นสัน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหราชอาณาจักร เข้าเยี่ยมคารวะพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และ หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ หรือ คสช. ในการเดินทางเยือนประเทศไทย ว่านายกรัฐมนตรี ได้ขอบคุณสหราชอาณาจักรที่ให้การสนับสนุนการปรับข้อมติสหภาพยุโรปต่อไทย สหราชอาณาจักรถือเป็นมิตรประเทศที่เก่าแก่ของไทย มีความสัมพันธ์อย่างยาวนานมากว่า 400 ปี ขอให้กระชับความสัมพันธ์ต่อกัน สร้างมิตรภาพที่ดีต่อกันไปในอนาคต

นอกจากนี้ทั้งสองฝ่ายเห็นร่วมที่จะส่งเสริมการค้าการลงทุนระหว่างกัน โดยนายกรัฐมนตรีได้เชิญชวนให้นักลงทุนชาวอังกฤษพิจารณามาลงทุนในโครงการระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก หรือ อีอีซี และหวังว่าสหราชอาณาจักรจะใช้ไทยเป็นศูนย์กลางด้านการค้าการลงทุนผ่านไปยังประเทศ CLMV ในภูมิภาค ตลอดจนเป็นการเชื่อมโยงไปสู่ภาคประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน พร้อมทั้งยืนยันจะส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างกันในด้านต่างๆ เพื่อประโยชน์ร่วมกันของทั้งสองฝ่าย อีกทั้งหยิบยกประเด็นความร่วมมือด้าน Cyber ความร่วมมือด้าน E-Government ความร่วมมือด้าน Start up และความร่วมมือด้าน Data protection โดยจัดตั้งคณะทำงาน
ร่วมกับไทยเพื่อพัฒนาความร่วมมือเพราะเห็นว่าจะเป็นประเด็นที่มีความสำคัญมีประโยชน์ในอนาคต

ทั้งนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหราชอาณาจักรชื่นชมไทยที่ได้รับการปรับสถานะมีเป็นประเทศที่น่าลงทุนอันดับที่ 26 และแสดงความเชื่อมั่นในพัฒนาการทางประชาธิปไตยของไทย เชื่อมั่นว่าไทยจะจัดการเลือกตั้งและประสบความสำเร็จในการปฏิรูปตามโรดแมป นอกจากนี้ ยังเชิญชวนฝ่ายไทยให้ส่งผู้แทนเข้าร่วมการประชุม London Conference on the Illegal Wildlife Trade 2018 ในช่วงเดือนตุลาคม 2561 ซึ่งนายกรัฐมนตรีจะมอบหมายรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องเป็นผู้แทนเข้าร่วมการประชุมดังกล่าว และนายกรัฐมนตรีได้แจ้งเพิ่มเติมว่า ส่วนการค้าสัตว์ป่าและพืชป่าผิดกฎหมายนั้น รัฐบาลไทยให้ความสำคัญการแก้ไขปัญหาระดับโลกด้านอื่นๆ อาทิ สัตว์ป่าและพืชป่าที่ใกล้สูญพันธุ์ การประมงผิดกฎหมาย หรือ ไอยูยู และการค้ามนุษย์ ที่จะเห็นผลที่ดีขึ้นต่อไป

ข่าวน่าสนใจ

Close