เริ่มแล้ว!สนช.ถกเลือก 7 กกต.ใหม่

สนช.ประชุมลับ พิจารณาเลือกว่าที่ กกต. 7 คน ขณะ "สมชาย ชาญณรงค์กุล" ส่อหลุดเก้าอี้ ปมฟ้องร้องสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น

การประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการการเลือกตั้ง 7 คน ยังอยู่ระหว่างการประชุมลับ โดยจะใช้เวลาประมาณ 2 ชั่วโมง ในการพิจารณา ขณะเดียว มีรายงานว่า สมาชิก สนช. อาจไม่รับรองชื่อ นายสมชาย ชาญณรงค์กุล อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ที่มีปัญหาถูกฟ้องร้องอยู่ในชั้น ปปช.และศาล กรณีละเว้นปฏิบัติหน้าที่จนก่อให้เกิดความเสียหายแก่สมาชิกสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น จำกัด ในสมัยที่ดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ จึงทำให้ สนช. หลายคนแสดงความเป็นห่วงว่า หากได้รับการแต่งตั้งเป็น กกต. อาจมีผลกระทบต่อภาพลักษณ์องค์กร แม้ศาลและ ป.ป.ช. ยังไม่ชี้ขาดจนถึงที่สุดว่ามีความผิดตาม และหาก ปฏิบัติหน้าที่ กกต. ไปแล้ว ถูกชี้มูลความผิดภายหลัง จะเกิดความยุ่งยากตามมาอีก ต้องไปสรรหา กกต. ใหม่

Tags

ข่าวน่าสนใจ

Close