“ไพชยนต์”ยันสอบประวัติ7ว่าที่กกต.เข้ม

"พล.อ.ไพชยนต์" ยืนยันสอบ ประวัติ ความประพฤติ 7 ว่าที กกต. เข้มข้น รอบคอบรัดกุม ไม่ปล่อยให้คนมีตำหนิรอดสายตา พร้อมชี้แจงสมาชิกก่อนลงมติ

พล.อ.ไพชยนต์ ค้าทันเจริญ เป็นประธานคณะกรรมาธิการพิจารณาคุณสมบัติ ว่าที่ 7 กกต. เปิดเผยกับสำนักข่าว ไอ.เอ็น.เอ็น. ว่า ได้ทำหน้าที่ในการตรวจสอบ ประวัติ ความประพฤติ และพฤติกรรมทางจริยธรรม ของบุคคลทั้ง 7 คน ที่ได้รับการเสนอชื่อดำรงตำแหน่ง คณะกรรมการการเลือกตั้ง อย่างเข้มงวด รอบคอบ รัดกุมที่สุดแล้ว ไม่ปล่อยให้คนมีตำหนิหลุดรอดสายตาไปอย่างแน่นอน ส่วนผลการตรวจสอบนั้นยังไม่สามารถเปิดเผยได้ ต้องรอชี้แจงในที่ประชุม เพื่อประกอบการพิจารณาตัดสินใจของเพื่อนสมาชิกก่อนลงมติ ต่อไป

ทั้งนี้ ผู้ได้รับการเสนอชื่อดำรงตำแหน่ง กกต. 5 คน มาจากกรรมการสรรหา ประกอบด้วย 1.ศาสตราจารย์ ดร.สันทัด ศิริอนันต์ไพบูลย์ อาจารย์ประจำสาขาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 2.นายสมชาย ชาญณรงค์กุล อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 3.นายอิทธิพร บุญประคอง อดีตอธิบดีกรมสนธิสัญญาและกฎหมาย กระทรวงการต่างประเทศ 4. นายพีระศักดิ์ หินเมืองเก่า อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ และรักษาการอธิบดีกรมที่ดิน และ 5. นายธวัชชัย เทิดเผ่าไทย อดีตสมาชิกสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ (สปท.) และอดีตผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี,
และอีก 2 คน มาจากที่ประชุมใหญ่ ศาลฏีกา ประกอบด้วย นายฉัตรไชย จันทร์พรายศรี และนายปกรณ์ มหรรณพ

ข่าวน่าสนใจ

Close