สมัครแล้ว6รายสรรหากสม.ชุดใหม่

ลุ้นวันสุดท้าย เปิดรับสมัครบุคคลดำรงตำแหน่ง กสม. หลังรับสมัครไป 12 วัน มีผู้สนใจยื่นใบสมัครแล้ว 6 คน

สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ยังคงเปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นบุคคลผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ระหว่างวันที่ 11-25 มิถุนายน 2561 เวลา 08.30-16.30 นาฬิกา ณ บริเวณห้องโถง ชั้น 1 อาคารรัฐสภา 2 ถนนอู่ทองใน และชั้น 1 อาคารสุขประพฤติ ถนนประชาชื่น กรุงเทพฯ โดยผลการรับสมัคร ณ วันที่ 22 มิถุนายน 2561 มีผู้สมัครจำนวน 6 คน ดังนี้
1. นายสุวัฒน์ เทพอารักษ์ อายุ 63 ปี อดีตเลขาธิการคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
2. นายสมศักดิ์ ศิริสุนทร อายุ 61 ปี ที่ปรึกษากฎหมายอิสระ
3. นายกมล กมลตระกูล อายุ 68 ปี รองประธานมูลนิธิประกายสิทธิ อดีตผู้อำนวยการสภาเพื่อสิทธิมนุษยชนและการพัฒนาแห่งเอเชีย
4. นายไพศาล สุวรรณรักษา อายุ 61 ปี อดีตผู้บัญชาการเรือนจำกลางบางขวาง กรมราชทัณฑ์
5. นายประดิษฐ์ ดีวัฒนกุล อายุ 57 ปี อาจารย์ประจำหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต สถาบันรัชต์ภาคย์
6. นายเฉลิมศักดิ์ จันทรทิม อายุ 65 ปี อดีตเลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน อดีตรองประธานกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

ข่าวน่าสนใจ

Close