ประธานกกต.ปิดอบรมสืบสวน-ไต่สวน

"ศุภชัย"ปิดอบรมหลักสูตรสืบสวน-ไต่สวน ชี้มีความสำคัญ สร้างความเป็นธรรม ความเชื่อมั่นในการเลือกตั้งให้บริสุทธิ์

นายศุภชัย สมเจริญ ประธานคณะกรรมการการเลือกตั้ง เป็นประธานในพิธีปิดการอบรมหลักสูตรสืบสวนและไต่สวน สำหรับผู้บริหาร รุ่นที่ 1 โดยมีผู้เข้ารับการอบรมจากสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง และสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดจำนวนทั้งสิ้น 79 คน เพื่อมุ่งเน้นเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์การสืบสวนไต่สวนคดีเลือกตั้งของผู้บริหารในฐานะพนักงานฝ่ายปกครองหรือตำรวจชั้นผู้ใหญ่ เกี่ยวกับการออกหมายเรียกค้นจับ การดำเนินคดีอาญาคดีแพ่ง ตลอดจนกระบวนการดำเนินการต่างๆตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

โดย นายศุภชัย กล่าวว่า การที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจัดการอบรมในครั้งนี้นับว่ามีความสำคัญเป็นอันมากต่อการสืบสวนและไต่สวนเกี่ยวกับการเลือกตั้งซึ่งจะต้องแสวงหาข้อเท็จจริงในคดีเลือกตั้งเพื่อประกอบการพิจารณาวินิจฉัยชี้ขาดของคณะกรรมการการเลือกตั้ง
เนื่องจากกระบวนการสืบสวนและไต่สวนจะต้องมีความถูกต้องรวดเร็วและเป็นธรรมทำให้ผู้ร้องและผู้ถูกร้องเกิดความเชื่อมั่นและศรัทธาในองค์กร และการอบรมในครั้งนี้ จะได้นำความรู้ไปปรับใช้ในการทำงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

 

 

 

ข่าวน่าสนใจ

Close