“วิษณุ”บอกยังไม่เชิญพรรคการเมืองถก14มิ.ย.

"รองนายกฯวิษณุ" ย้ำ คุยวงเล็กพรุ่งนี้ไม่เชิญพรรคการเมือง รับอาจยังไม่ได้ข้อสรุป เพราะผู้เข้าร่วมไม่ใช่ผู้มีอำนาจในการตัดสินใจชี้ขาด

นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรีฝ่ายกฎหมาย เปิดเผยว่าการหารือร่วมกันระหว่าง รัฐบาล ผู้แทนจากสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง หรือ กกต. ผู้แทนจากกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ หรือ กรธ. รวมถึงผู้แทนจากสำนักงานคณะงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ในวันพรุ่งนี้ว่า จะนำอุปสรรคปัญหาของพรรคการเมืองที่เกิดจาก คำสั่ง คสช. ที่ 53/2560 และพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง เป็นตัวตั้งในการหารือ โดยอาจยังไม่มีการพูดถึงการทำไพรมารี่โหวต เพราะเป็นการหารือเตรียมการระดับเจ้าหน้าที่เท่านั้นส่วนข้อเสนอให้ คสช. ใช้ ม.44 เพื่อให้ กกต. สามารถแบ่งเขตเลือกตั้งได้นั้น ก็ให้ กกต. เป็นผู้เสนอปัญหาเข้ามา พร้อมยอมรับว่า การพูดคุยในวันพรุ่งนี้ อาจยังไม่ได้ข้อสรุป เพราะผู้ที่เข้าร่วมพูดคุยไม่ใช่ผู้มีอำนาจในการตัดสินใจชี้ขาดได้ และย้ำว่าการหารือครั้งนี้ เป็นระดับปฏิบัติงาน ยังไม่มีการเชิญพรรคการเมืองเข้าร่วม

ส่วนเรื่องแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ที่จะเสนอเข้าสู่การพิจารณาของสภานิติบัญญัติ แห่งชาติ หรือ สนช. นายวิษณุ คาดว่า จะเข้าที่ประชุมในวันศุกร์นี้ โดยตนเอง และนายกอบศักดิ์ ภูตระกูล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี รวมถึงประธานคณะทำงานแต่ละคณะ จะเป็นผู้ชี้แจงรายละเอียด พร้อมย้ำว่า ยุทธศาสตร์ชาติ ไม่ได้อยู่เหนือรัฐธรรมนูญ แต่การดำเนินการของรัฐบาลจะต้องให้สอดคล้อง กับยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และแผนการปฏิรูป ทั้ง 11 ด้าน

ข่าวน่าสนใจ

Close