fbpx
Home
|
พระราชสำนัก

สมเด็จพระเทพฯทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ จ.นครราชสีมา

Featured Image
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา

 

วันนี้เวลา 10:00 น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพฯเสด็จพระราชดำเนินไปโรงเรียนราชสีมาวิทยาลัยอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมาทรงเปิดอาคารสิริมาพัด เป็นอาคารเรียน 3 ชั้นสร้างทุนทดแทนหลังเดิมที่ชำรุดได้รับพระราชทานนามอาคารว่าอาคารสิริมาพัด มีความหมายว่าอาหารที่เป็นแหล่งความเจริญและความเป็นมงคลได้รับพระราชทานพระราชานุญาตให้เชิญอักษรพระนามาภิไธยย่อสธ.ประดับที่ป้ายชื่ออาคารโอกาสนี้ทอดพระเนตรนิทรรศการ 122 ปี พระบารมีปกเกล้าและนิทรรศการแสดงผลงานของนักเรียนความสำเร็จและความภาคภูมิใจของโรงเรียนราชสีมาวิทยาลัยเป็นโรงเรียนชายประจำจังหวัดนครราชสีมาขนาดใหญ่พิเศษตั้งขึ้นเมื่อปีพ.ศ. 2442 ในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเปิดสอนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 มีนักเรียนทั้งสิ้น 4,185 คนครูและบุคลากร 277 คนจัดการเรียนการสอนและดำเนินกิจกรรมจิตอาสาสนองพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวช่วยพัฒนาจิตสำนึกของนักเรียนเป็นผู้ให้มากกว่าผู้รับสร้างความสัมพันธ์ในชุมชนรักษาสิ่งแวดล้อมทางจิตอาสาเมื่อเกิดภัยพิบัติกับหลักสูตรและระบบการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงพัฒนาคุณภาพผู้สอนการบริหารจัดการของโรงเรียนสำหรับผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีคะแนนเฉลี่ยทุกรายวิชาสูงกว่าคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศตั้งแต่ปีการศึกษา 2551 จนถึงปัจจุบันโรงเรียนแห่งนี้ยังเป็นศูนย์คณิตศาสตร์โอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษาในพระอุปถัมภ์ของสมเด็จพระเจ้าเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ส่งนักเรียนเข้าแข่งขันคณิตศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติได้รับเหรียญรางวัลต่างๆรวม 42 เหรียญและเคยเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันคณิตศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติครั้งที่ 15 ปี 2561 นอกจากนี้ยังมีชื่อเสียงจากการได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันวงโยธวาทิตระดับนานาชาติที่เยอรมนีและอิตาลีในปี 2562

ติดตามเนื้อหาดีๆแบบนี้ได้ที่

Facebook : https://www.facebook.com/innnews.co.th

Twitter : https://twitter.com/innnews

Youtube : https://www.youtube.com/c/INNNEWS_INN

TikTok : https://www.tiktok.com/@inn_news

  • Tiktok
  • Youtube
  • Youtube