Home
|
ข่าว

“แสวง” แถลงรับรองผลเลือก สว. 200 คน เว้นกลุ่ม 18

Featured Image
“แสวง” แถลงรับรองผลเลือก สว. 200 คน เว้นกลุ่ม 18 “ระงับสิทธิ์ว่าที่ สว.1 ราย“ เหตุเรื่องคุณสมบัติ ชี้ กกต. ‘ยังไม่พบทุจริต’ จึงขอประกาศให้เปิดสภาสูงได้ก่อน

 

 

 

 

วันที่ 10 ก.ค.2567 สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง นายแสวง บุญมี เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) แถลงข่าวภายหลังประชุมเพื่อพิจารณาประกาศรับรองผลการเลือกสมาชิกวุฒิสภา และเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับกระบวนการเลือก สว. โดยคณะกรรมการเลือกตั้งพิจารณาแล้วเห็นว่าการเลือก สว.เป็นไปด้วยความถูกต้องสุจริตเที่ยงธรรม จึงมีมติประกาศผลการรับรองสมาชิกสภาของแต่ละกลุ่ม ทั้ง 20 กลุ่ม ในลำดับ 1-10 ของแต่ละกลุ่มให้เป็น สว. เพื่ อให้เปิดการประชุมวุฒิสภาได้ โดยให้รับหนังสือรับรองเพื่อเป็นหลักฐานในการรายงานต่อสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ระหว่างวันที่ 11-12 ก.ค.67 เวลา 08.30-16.30 น.

 

 

ส่วนลำดับที่ 11-15 ของแต่ละกลุ่ม จัดให้เป็นบัญชีสำรอง ยกเว้นกลุ่มที่ 18 ซึ่งคณะกรรมการการเลือกตั้งได้ให้ใบระงับชั่วคราว (ใบส้ม) แก่ผู้ที่ได้รับเลือก สว.จำนวน 1 คน ทำให้ผู้ที่ได้คะแนนเป็นลำดับที่ 11 ของกลุ่มที่ 18 ต้องเลื่อนขึ้นไปอยู่ลำดับที่ 10 เหลือบัญชีสำรองแค่ 4 คน

 

 

 

อย่างไรก็ตาม สำนักงาน กกต. ได้รวมกลุ่มความผิด ซึ่งเป็นเงื่อนไขในการประกาศครั้งนี้ เป็น 3 กลุ่มได้แก่ หนึ่งกลุ่มคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามและการลงสมัครผิดกลุ่ม สองกระบวนการเลือกตั้งแต่วันการเลือกครั้งแรกในระดับอำเภอ ความไมาสุจริตและเที่ยงธรรม หรือการฮั้ว บล็อคโหวต จัดตั้ง โดยกล่าวว่า มีผู้สมัครทั้งหมด 48,117 คน ผอ.การรับสมัคร

 

 

 

ไม่รับจำนงน 1,917 คน นั่นหมายความว่า กกต. ได้ตรวจสอบเบื้องต้นและคัดออกเบื้องต้นแล้ว นอกจากนี้ลบชื่อ 526 คน ก่อนคัดเลือดระดับอำเภอ ส่วน 526 คน ไม่ให้ใบส้ม เพราะยังไม่เข้าในระบบการเลือก แต่ถูกพิจารณาว่ารู้ว่าไม่มีสิทธิ์ลงสมัคร และเป็นคดีอาญา อีกทั้ง กกต.มีมติ ให้ใบส้ม 89 ใบ ในเรื่องคุณสมบัติของผู้สมัคร และส่งให้ศาลฎีกาเพิกถอนสิทธิ์รับสมัครเลือกตั้ง อีก 1 คน

 

 

ส่วนที่สังคมวิจารณ์ว่ามีผู้สมัครไปอยู่ผิดกลุ่ม นายแสวง ชี้เแจงว่า เป็นเรื่องของหน่วยเลือกระดับอำเภอ ซึ่งตามกฎหมายรัฐธรรมนูญ ระบุว่า เป็นกลุ่มของด้านนั้น ไม่ใช่อาชีพนั้น อย่างเดียว กล่าวคือ แบ่งเป็นด้าน ได้แก่ความรู้ ความเชี่ยวชาญ อาชีพ ประสบการณ์ ลักษณะ-ประโยชน์ร่วมกัน ทำงาน-เคยทำงานร่วมกัน ในด้านนั้น ซึ่งอาชีพเป็นเพียงประเภทหนึ่งในกลุ่มการเลือก

 

 

นายแสวง กล่าวถึงกระบวนการสอบสวนการทุจริต 47 เรื่อง ทั้งจัดตั้ง ฮั้ว บล็อคโหวต โดยสำนักงานฯ ได้รวบรวมหลักฐานพอสมควร แน่เห็นว่าการทุจริตมีลักษณะเป็นกระบวนการ ต้องมีพยานทางวิทยาศาสตร์มาร่วม จึงประสาน สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ระดับผู้บังคับการ 10 นาย กรมสอบสวนคดีพิเศษ 10 นาย และจาก ปปง. 3 คน โดยจะประสานการทำงานดูความเชื่อมโยงว่าจะไปถึงไหนอย่างไรและมาประกอบการพินาต่อไป

 

 

ซึ่งข้อมูลวันนี้ยังไม่เพียงพอที่จะบอกว่ามีคนกระทำความผิด เพราะต้องมีหลักฐานอันควรเชื่อว่าการเลือกไม่สุจริต ซึ่งสำนักวาน กกต. ก็ต้องหาหลักฐานมาชี้แจง และเห็นว่าการเลือกสุจริตและเที่ยวธรรม จึงประกาศรับรองการเลือกในครั้งนี้ โดยยืนยันว่า การประกาศตัวจริง 200 คน ตัวสำรอง 99 สามารถทำได้ เพราะกฎหมายให้อำนาจว่าตัวจริง 200 คน และตัวสำรองที่มีอยู่

 

โดยในวันพรุ่งนี้ ว่าที่สมาชิกวุฒิสภาจะต้องเดินทางมารับหนังสือรับรองที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง เพื่อยื่นให้กับเลขาธิการสมาชิกวุฒิสภา ในวันที่ 11-12 กรกฎาคม เวลา 8.30-16.30

 

 

 

 

ติดตามเนื้อหาดีๆแบบนี้ได้ที่
Facebook : https://www.facebook.com/innnews.co.th

Twitter : https://twitter.com/innnews

Youtube : https://www.youtube.com/c/INNNEWS_INN

TikTok : https://www.tiktok.com/@inn_news

LINE Official Account : @innnews

  • Tiktok
  • Youtube
  • Youtube