Home
|
ข่าว

นรด.โชว์พลังทำดีมีหลักฐานเติมคนดีล้านคนเฉลิมพระเกียรติ

Featured Image

 

 

 

นรด.โชว์พลังทำดีมีหลักฐาน เติมคนดีล้านคน เฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา “รด.จิตอาสา เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ”

 

 

 

 

พล.ท.ทวีพูล ริมสาคร ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการรักษาดินแดน (ผบ.นรด.) เป็นประธานแถลงข่าวการจัดกิจกรรม เติมคนดีครั้งยิ่งใหญ่ 1 ล้านคน ให้สังคม “รด.จิตอาสา เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 72 พรรษา

 

โดยมี พล.ต. จิรันตน์กฤษณ์ เหลืองจินดา ผู้บัญชาการศูนย์การนักศึกษาวิชาทหาร และ พ.ท.หญิง สรวงทิพย์ เธียรสุนทร ผู้แทนจากกองเทคโนโลยีสารสนเทศ หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน ร่วมในการแถลงข่าว

 

จากความตั้งใจของผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการรักษาดินแดน ที่ต้องการให้นักศึกษาวิชาทหารทุกนายในปีการศึกษา 2567 (มากกว่า 300,000 นายทั่วประเทศ) ได้มีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมจิตอาสา และเพื่อให้นักศึกษาวิชาทหารเป็นต้นแบบในการปลุกพลัง ความดี ที่มีอยู่ในหัวใจของแต่ละคน นำไปสู่การปฏิบัติที่เห็นผลเป็นรูปธรรมและยั่งยืน

 

รวมทั้งเป็นการส่งเสริมให้นักศึกษาวิชาทหารและประชาชนทุกคนตั้งมั่นในการทำความดี มีน้ำใจ รับผิดชอบต่อส่วนรวม เป็นแกนนำในการทำความดี เพื่อให้สังคมไทย มีความร่มเย็นน่าอยู่ ทุกคนมีความสุข มีคุณธรรมจริยธรรม จิตอาสา มีความเอื้ออาทรต่อกัน จึงได้เกิดเป็นกิจกรรม
เติมคนดีครั้งยิ่งใหญ่ 1 ล้านคนให้สังคม “รด.จิตอาสา เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ”  ซึ่งจะดำเนินการพร้อมเพรียงกันทั่วประเทศ ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค

 

โดยได้รับความร่วมมือจากศูนย์การนักศึกษาวิชาทหาร, ศูนย์การฝึกและหน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบก และสถานศึกษาวิชาทหารทั่วประเทศ ในการเชิญชวนนักศึกษาวิชาทหารทุกคนให้มีส่วนร่วมกับกิจกรรมที่สามารถเข้าร่วมได้ทุกที่ ทุกเวลา โดยสามารถสมัครเข้าร่วมกิจกรรมผ่านการดาวน์โหลดโปรแกรมที่กำหนด

 

จากนั้นกรอกข้อมูลเพื่อสร้างแอคเคานต์ของตนเอง และชักชวนเพื่อนหรือสมาชิกในครอบครัวที่สนใจ อีกจำนวนอย่างน้อย 4 คน เข้าร่วมกิจกรรมแสดงพลังทำความดี โดยสมาชิกในกลุ่มทุกคนจะต้องผ่านการทำภารกิจความดี 3 วิชาย่อย ได้แก่ มิติการทำความดีให้ครอบครัวหรือผู้ปกครอง, มิติการทำความดีให้แก่โรงเรียน สถานที่ทำงาน และมิติการทำความดีให้สังคม

 

จากนั้นบันทึกภาพการทำความดีในแต่ละครั้ง จำนวน 1- 2 ภาพ หรือภาพเคลื่อนไหว หรือ Link ไปยังโซเชียลมีเดีย ที่บันทึกภาพไว้ อย่างใดอย่างหนึ่ง ลงในโปรแกรม พร้อมคำบรรยายสั้นๆ เพื่อบันทึกความดี โดยในแต่ละวิชาย่อย ต้องทำความดีตามจำนวนครั้งที่กำหนด เมื่อผ่านครบทั้ง 3 วิชาย่อยแล้ว จะถือว่าผ่านวิชาทำความดี ซึ่งระบบจะแจ้งการเลื่อน Level สูงขึ้นต่อไป กิจกรรมข้างต้นจะเริ่มดำเนินการพร้อมกันทั่วประเทศ (Kick off) ในวันจันทร์ที่ 8 กรกฎาคม 2567

 

สำหรับในส่วนกลางจัด ณ โดมวรรณสมิต ศูนย์การนักศึกษาวิชาทหาร โดย พล.อ.เจริญชัย หินเธาว์ ผู้บัญชาการทหารบก (ผบ.ทบ.) กรุณาตอบรับเป็นประธานในการเปิดกิจกรรม เพื่อเป็นการปลุกพลังความดีที่มีในตัวของทุกคนและเป็นการแสดงพลังแห่งความดี

 

รวมทั้งสร้างการรับรู้ในการร่วมทำกิจกรรมสู่สังคมอย่างแพร่หลาย ในฐานะแกนนำการทำความดี หน่วยบัญชาการรักษาดินแดนได้จัดการถ่ายทอดสดกิจกรรม ทางเฟสบุ๊ก ศูนย์ประชาสัมพันธ์ หน่วยบัญชาการักษาดินแดน และ ยูทูป กองเทคโนโลยีสารสนเทศ หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน

 

สำหรับโครงการดังกล่าว ตนไม่ได้ใช้งบประมาณ แผ่นดินแม้แต่บาทเดียว

 

 

 

 

 

 

 

ติดตามเนื้อหาดีๆแบบนี้ได้ที่

Facebook : https://www.facebook.com/innnews.co.th

Twitter : https://twitter.com/innnews

Youtube : https://www.youtube.com/c/INNNEWS_INN

TikTok : https://www.tiktok.com/@inn_news

LINE Official Account : @innnews

  • Tiktok
  • Youtube
  • Youtube