Home
|
ข่าว

“นพดล กรรณิกา”ลาออกก.ต.ช.ผู้แทนภาคประชาชน

Featured Image

 

 

 

“นพดล กรรณิกา” ประกาศลาออกจากกรรมการนโยบายตำรวจแห่งชาติ ผู้ทรงคุณวุฒิ

 

 

ผศ.ดร.นพดล กรรณิกา ผู้ก่อตั้งสำนักวิจัย ซูเปอร์โพล (Super Poll) ได้โพสต์เฟซบุ๊กประกาศการลาออกจากตำแหน่งกรรมการนโยบายตำรวจแห่งชาติ (ก.ต.ช.) ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้แทนภาคประชาชน โดยระบุว่า “ด้วยความเคารพนับถือ กระผมขอประกาศการลาออกจากตำแหน่งกรรมการนโยบายตำรวจแห่งชาติ (ก.ต.ช.) ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้แทนภาคประชาชน หลังจากที่ได้รับโอกาสให้รับใช้ประเทศชาติและประชาชนในบทบาทนี้มาอย่างเต็มความสามารถและจริงใจตลอดเวลาที่ผ่านมาจนถึงรัฐบาลชุดปัจจุบันภายใต้การนำของ นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี

 

ผมมีความภูมิใจอย่างยิ่งในการทำงานร่วมกับคณะกรรมการนโยบายตำรวจแห่งชาติทุกท่าน เจ้าหน้าที่ตำรวจและภาคประชาชนร่วมกันพัฒนางานตำรวจเพื่อปกป้องความมั่นคงของชาติและรักษาความปลอดภัยของประชาชนภายในประเทศและหนุนเสริมความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้าน แต่หากหน่วยงานใดของสำนักงานตำรวจแห่งชาติต้องการให้ผมสนับสนุนภารกิจงานตำรวจอื่นใดที่เป็นความเชี่ยวชาญและตรงกับศักยภาพของกระผม กระผมยินดีทำงานให้ด้วยความมุ่งมั่น

 

การตัดสินใจในครั้งนี้เกิดจากการพิจารณาอย่างถี่ถ้วนและคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของการขับเคลื่อนภารกิจของสำนักงานตำรวจแห่งชาติและความจำเป็นในการมอบโอกาสให้กรรมการนโยบายตำรวจแห่งชาติผู้ทรงคุณวุฒิจากภาคประชาชนคนใหม่ที่จะสานต่อภารกิจในการพัฒนาและสนับสนุนการทำงานของตำรวจแห่งชาติในอนาคตให้มีความต่อเนื่องและเป็นไปในทิศทางที่สร้างสรรค์

 

ในช่วงเวลาที่ดำรงตำแหน่ง กรรมการนโยบายตำรวจแห่งชาติ ผู้ทรงคุณวุฒิของกระผม กระผมได้น้อมรับขับเคลื่อนนโยบายตำรวจของรัฐบาลภายใต้การนำของ นายกรัฐมนตรี นายเศรษฐา ทวีสิน และ พล.ต.อ.กิตติ์รัฐ พันธุ์เพ็ชร์ ช่วงรักษาการผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติอย่างสุดความสามารถแห่งปัญญา ผมได้มีโอกาสลงพื้นที่ร่วมทำงานกับ พล.ต.ท.อัคราเดช พิมลศรี ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ เข้าถึงเจ้าหน้าที่ตำรวจทุกระดับชั้นและภาคประชาชนในหลายโครงการสำคัญ

 

เช่น การรณรงค์เสริมสร้างความตระหนักเกี่ยวกับความปลอดภัยไซเบอร์และการสร้างเครือข่ายข่าวกรองระดับชุมชน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการนำนโยบายนสู่การแก้ไขปัญหายาเสพติดและจัดการกับขบวนการมิจฉาชีพแก๊งคอลเซ็นเตอร์ในระดับพื้นที่ เช่น กองบัญชาการตำรวจภูธรภาค 4 ภายใต้ความเป็นผู้นำหน่วยของ พล.ต.ท.สรายุทธ สงวนโภคัย และคณะทำงานแบบบูรณาการแก้ไขปัญหาขบวนการมิจฉาชีพแก๊งคอลเซ็นเตอร์ ภายใต้การนำของ พล.ต.ท.ธัชชัย ปิตะนีละบุตร ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ มีความคืบหน้าแบบก้าวกระโดดทั้งในมิติของการบังคับใช้กฎหมายและมิติของสังคมเพื่อความมั่นคงของชาติและความปลอดภัยของประชาชนทุกคน

 

นอกจากนี้ ตลอดระยะเวลาของการที่เป็นกรรมการนโยบายตำรวจแห่งชาติ ผู้ทรงคุณวุฒิ กระผมได้เห็นความสำคัญของการลงพื้นที่ไปสัมผัสหน้างานภารกิจของตำรวจระดับพื้นที่จริง เช่น กองบังคับการตำรวจภูธร จังหวัดหนองคาย ภายใต้การนำของ พล.ต.ต.พิรัชย์ อุดมพิสุทธิคุณ เป็นพื้นที่ที่มีการขึ้นยาเสพติดและขนยาเสพติดที่ในอดีตเคยรุนแรงตามแนวชายแดน

 

แต่วันนี้เกิดมิติใหม่กระชับความปลอดภัยประชาชนไทย-ลาว โดยคณะนายตำรวจภูธรของจังหวัดหนองคายและผมได้มีโอกาสเดินทางไปประชุมหาแนวทางแก้ไขปัญหายาเสพติดและแก๊งคอลเซ็นเตอร์ร่วมกับ พลจัตวา ดร.บัวผัน ฟองมะนี หัวหน้ากองบัญชาการป้องกันความสงบนครหลวงเวียงจันทร์แห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวและคณะหัวหน้านายตำรวจตามแนวชายแดนทั้งสองประเทศเพื่อผลักดันและสนับสนุนการจับกุมเครือข่ายค้ายาเสพติดและแก๊งคอลเซ็นเตอร์จัดการจับกุมผู้กระทำผิดระดับรากฝอยยันรากแก้วลำต้นของขบวนการค้ายาเสพติดและแก๊งคอลเซ็นเตอร์ การเข้มงวดอย่างหนักเช่นนี้ จะช่วยสร้างความตระหนักและการรณรงค์ในหมู่ประชาชนทั้งสองประเทศเพื่อลุกขึ้นต่อสู้กับขบวนการค้ายาเสพติดและอาชญากรรมข้ามชาติในทุกมิติแบบถอนรากถอนโคนได้สำเร็จยั่งยืน

 

โดยเชื่อมั่นว่า สำนักงานตำรวจแห่งชาติภายใต้การนำของทุกรัฐบาลจะยังสามารถคงเป็นที่พึ่งของประชาชนและสามารถฟื้นฟูความศรัทธาของประชาชนได้ถ้านายตำรวจทุกคนทำตามหน้าที่ ด้วยความซื่อตรง และขอให้ฝ่ายนโยบายที่จะต้องเดินหน้าต่อไปช่วยสานต่อและสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ลงพื้นที่เข้าถึงประชาชนและไปดูหน้างานตามแนวชายแดนจะได้ข้อมูลแท้จริงจะทำให้ฝ่ายนโยบายตัดสินใจได้ถูกต้องตอบโจทย์ตรงเป้าความต้องการของประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศเกิดผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์อันเป็นส่วนหนึ่งของโรดแมป (Roadmap) ฟื้นฟูความศรัทธาของประชาชน ที่ผมออกแบบและได้เสนอให้กับ สำนักงานกรรมการนโยบายตำรวจแห่งชาติ (สนง.ก.ต.ช.) ไปแล้ว

 

สุดท้ายนี้ ขอขอบคุณคณะกรรมการนโยบายตำรวจแห่งชาติทุกท่านที่ให้การต้อนรับผู้แทนจากภาคประชาชนและสนับสนุนผมตลอดระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่งและขอขอบคุณเพื่อนร่วมงานทุกท่านในสำนักงาน ก.ต.ช. ที่ร่วมมือกันอย่างไม่เหน็ดเหนื่อยเพื่อช่วยกันออกแบบยุทธศาสตร์ นโยบายฯ แผนและระเบียบปฏิบัติพัฒนางานตำรวจเพื่อองค์กรตำรวจทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและผลสัมฤทธิ์ในการรักษาความมั่นคงของชาติและความปลอดภัยของประชาชนทุกคน

 

 

 

 

ติดตามเนื้อหาดีๆแบบนี้ได้ที่
Facebook : https://www.facebook.com/innnews.co.th

Twitter : https://twitter.com/innnews

Youtube : https://www.youtube.com/c/INNNEWS_INN

TikTok : https://www.tiktok.com/@inn_news

LINE Official Account : @innnews

  • Tiktok
  • Youtube
  • Youtube