รบ.เปิดสินเชื่อธกส.ธุรกิจชุมชนสร้างไทย

รัฐบาลเปิดสินเชื่อ ธ.ก.ส. “ธุรกิจชุมชนสร้างไทย” ในอัตราดอกเบี้ยต่ำ 0.01% สามปีแรก หนุนเกษตรกรไทยปลูก “3. ก -กัญชง กัญชา กระท่อม” เพื่อการแพทย์ สร้างรายได้ให้แก่เกษตรกร