นายกฯมอบรางวัลภาพถ่าย”บันทึกคนไทย หัวใจไม่เคยท้อ”

นายกรัฐมนตรี มอบรางวัลภาพถ่าย “บันทึกคนไทย หัวใจไม่เคยท้อ” ชื่นชมคนไทยร่วมมือร่วมใจกันช่วงวิกฤติโควิด-19 ย้ำการเรียนออนไลน์เป็นสถานการณ์ชั่วคราว ขอห่วงใยนักเรียน นักศึกษาให้มีวินัยในตนเอง