fbpx
Home
|
ภูมิภาค

ทพ.48 Delivery ความช่วยเหลือสู้ภัยโควิด

Featured Image
ทพ.48 จ.นราธิวาส Delivery ความช่วยเหลือ พร้อมส่งต่อกำลังใจ ปชช.สู้ภัยโควิด-19

พ.อ.เอกพล เลขนอก ผบ.ฉก.ทพ.48 สั่งการให้กำลังพลของหน่วยฯ Delivery ข้าวกล่องพร้อมส่งกำลังใจ ให้แก่ประชาชนสู้ภัยโควิด-19 โดย Delivery ข้าวกล่องในครั้งนี้ เริ่มทยอยส่งในพื้นที่บ้านไอสะเตียร์ บ้านกูเว บ้านบือราแง ต.บูกิต อ.เจาะไอร้อง จ.นราธิวาส ทั้งนี้เนื่องจากสถานการณ์ดังกล่าว ส่งผลให้ประชาชนส่วนใหญ่ต้องตกอยู่ในสภาวะลำบาก ขาดแคลนอาหาร ของใช้จำเป็นและยารักษาโรค ซึ่ง พ.อ.เอกพล เลขนอก ผบ.ฉก.ทพ.48 เล็งเห็นถึงผลกระทบจากโรคระบาดในครั้งนี้ ที่สร้างความเดือดร้อนแก่ประชาชนทุกหย่อมหญ้า จึงได้มอบหมายให้ฝ่ายกิจการพลเรือน จัดกำลังพลชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือนทั้งชายและหญิง ร่วมกับผู้นำท้องถิ่นและมวลชนจิตอาสาญาลันนันบารู จัดทำข้าวกล่องนำไปแจกจ่ายให้กับประชาชน พร้อมทั้งใส่ในตู้ปันสุข รวมทั้งยังเข้าช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนในพื้นที่ ทั้งส่งอาหารกล่องสำเร็จรูป เครื่องอุปโภคบริโภค, ข้าวสาร, อาหารแห้ง หน้ากากอนามัย เจลแอลกอฮอล์ พร้อมทั้งความช่วยเหลือด้านอื่นๆ แบบส่งตรงถึงบ้าน

โดยเน้นช่วยเหลือประชาชนที่มีความเดือดร้อนอย่างมากที่บ้านเรือนอยู่ห่างไกล โดยเฉพาะกลุ่มผู้สูงอายุ ผู้ยากไร้ ผู้พิการ และผู้ป่วยติดเตียง ที่ไม่สามารถเดินทางออกมารับความช่วยเหลือด้วยตนเองได้ พร้อมทั้งได้มีการประชาสัมพันธ์ถึงวิธีการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โควิด-19 อย่างถูกวิธีตามหลัก DMHTT ของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่รู้จักป้องกันตนเองและครอบครัว และเพื่อเป็นการเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างเจ้าหน้าที่และประชาชนในพื้นที่

ซึ่งกำลังพลทุกนายที่ออกปฏิบัติภารกิจในครั้งนี้ป้องกันตนเองอย่างเคร่งครัด โดยการสวมหน้ากากอนามัยและล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ ก่อนหยิบจับหรือส่งอาหารให้แก่ประชาชน และปฏิบัติตามหลักการของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข อย่างเคร่งครัด

Delivery ข้าวกล่องพร้อมส่งกำลังใจ ให้แก่ประชาชนสู้ภัยโควิด-19

 

ติดตามเนื้อหาดีๆแบบนี้ได้ที่

Facebook : https://www.facebook.com/innnews.co.th

Twitter : https://twitter.com/innnews

Youtube : https://www.youtube.com/c/INNNEWS_INN

TikTok : https://www.tiktok.com/@inn_news

  • Tiktok
  • Youtube
  • Youtube