Home
|
ภูมิภาค

ชัยนาทเปิดโครงการพัฒนา 72 สายน้ำยั่งยืนเฉลิมพระเกียรติ

Featured Image

 

 

 

ชัยนาทเปิดโครงการพัฒนา72สายน้ำอย่างยั่งยืน เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธี มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567

 

 

 

 

ที่บริเวณ ต้นแม่น้ำมะขามเฒ่า (แม่น้ำท่าจีน) ม.1 ต.มะขามเฒ่า อ.วัดสิงห์ จ.ชัยนาท นายวิทยา ชพานนท์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพัฒนา 72 สายน้ำอย่างยั่งยืน เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธี มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 โดยมีนายวัชระ ไกรสัย ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 12 นายกิตติ บินชัย นายกสมาคมชาวชัยนาท พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ให้การต้อนรับ

 

นายวัชระ ไกรสัย ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 12 กล่าวว่า ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้มอบหมายให้กรมชลประทานดำเนินโครงการพัฒนา 72 สายน้ำอย่างยั่งยืน เฉลิมพระเกียรติพระบาท สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธี มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 โดยโครงการฯดังกล่าว รัฐบาลได้เลือกเป็น 1 ใน 10 โครงการเฉลิมพระเกียรติในนามรัฐบาล

 

จัดขึ้นเพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยการน้อมนำพระราชปณิธาน สืบสาน รักษา และต่อยอด มาวางแผนในการดำเนินงานด้านการบริหารจัดการน้ำ และงานชลประทานให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน โดยมุ่งเน้นสิ่งกีดขวางทางน้ำ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของเกษตรกรในช่วงฤดูแล้ง และเพิ่มพื้นที่เก็บกักน้ำในช่วงฤดูฝน รวมถึงบริหารจัดการน้ำในด้านการเกษตร และอุปโภคบริโภค ให้ประชาชนได้ตระหนักถึงคุณค่าของทรัพยากรน้ำ สำหรับจังหวัดชัยนาท

 

ได้เลือก แม่น้ำมะขามเฒ่า หรือแม่น้ำท่าจีน เป็นแม่น้ำในการดำเนินโครงการพัฒนา72สายน้ำอย่างยั่งยืน เนื่องจากเดิมมีสภาพที่ตื้นเขินจากตะกอนดินที่สะสมมาเป็นเวลานาน และมีวัชพืชหนาแน่น ทางจังหวัดชัยนาท โดยสำนักงานชลประทานที่12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพลเทพ จึงได้ดำเนินการขุดลอกแม่น้ำมะขามเฒ่า เพื่อให้การบริหารจัดการน้ำมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น นอกนี้ยังได้จัดกิจกรรมปล่อยพันธุ์ปลาตะเพียน ลงสู่แม่น้ำมะขามเฒ่า จำนวน 72,000 ตัว เพื่อเป็นแหล่งอาหารให้กับประชาชนในพื้นที่

 

 

 

 

ติดตามเนื้อหาดีๆแบบนี้ได้ที่

Facebook : https://www.facebook.com/innnews.co.th

Twitter : https://twitter.com/innnews

Youtube : https://www.youtube.com/c/INNNEWS_INN

TikTok : https://www.tiktok.com/@inn_news

LINE Official Account : @innnews

  • Tiktok
  • Youtube
  • Youtube